USD 10500.03
EUR 12607.39
RUB 140.7

Сийшемби, 4 Октябрь

Сайт тест режиминде ислеп тур. Қолайсызлықлар ушын кеширим сораймыз.

2020-жыл – Илим, мәрипат ҳәм санлы экономиканы раўажландырыў жылы