Қарақалпақстан хабар агентлиги (ҚХА)

230100, Қарақалпақстан Республикасы, Нөкис қаласы, Әмир Темур көшеси,120-жай
Тел.: 0(361) 222-85-32, 222-85-45 (жаңалықлар бөлими)

222-85-81 (Бухгалтерия ҳәм коммерциялық бөлим)
Факс: 222-85-32
Е-mail: nukus-uza@umail.uz, e.qanaatov@umail.uz, awada@mail.ru, kkxabar@exat.uz