O‘zbekistonda ishbilarmonlik aviatsiyasi tashkil etiladi