Пуқараның өмирине ямаса денсаўлығына жеткерилген зынды төлеў ҳаққындағы талапларға даўа мүддети қолланылмайды.

Пуқаралардың өмирине ямаса денсаўлығына жеткерилген зыянды қаплаў ушын қәлеген ўақытта даўа қозғаўы мүмкин.

Даўа етиў мүддети өткеннен кейин қозғатылған талаплар даўа қозғалыўынан алдыңғы көби менен 3 жыл бойынша қанаатландырылады.

Қарақалпақстан хабар агентлиги