O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Koreya Respublikasiga keldi (video)