Бүгин Шавкат Мирзиёев Дубай қаласында БМШтың Климат өзгериўи бойынша конференциясында шығып сөйлейди.

140 тан аслам мәмлекет ҳәм ҳүкимет басшылары қатнасып атырған конференцияның күн тәртибине бола, Өзбекстан Президенти үлкен илаждың кирисиў бөлиминде, анығырағы БАӘ, Саудия Арабстаны, Египет, Қатар сыяқлы мәмлекет басшыларынан кейин үшинши тәртип саны астында шығады. Өзбекстанға Орайлық Азия мәмлекетлери ишинде биринши болып сөз берилген.

Президентимиз өзиниң шығып сөйлеген сөзинде оғада әҳмийетли ҳәм актуал мәселелерге тоқтап өтиўи күтилмекте!

ӨзА