Sport

«Umid nihollari-2018» qashan ótkeriledi?

Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 2018-jılǵı 14-marttaǵı Biyligine muwapıq «Umid nihollari-2018» sport jarıslarınıń finallıq basqıshları 2018-jıl mart ayınıń aqırǵı on kúnliginde…

  21.03.2018, 14:21 |   272

PAYTAXTÍMÍZDA «JASLAR MARAFONÍ – 2018» JARÍSÍ ÓTKERILDI

Búgin paytaxtımızda Nawrız ulıwmaxalıqlıq bayramına arnalǵan marafon bolıp ótti. Onda respublikamızdıń barlıq qalaları menen rayonlarınan kelgen 3 mıńǵa shamalas jámlespegen…

  17.03.2018, 15:26 |   219

Nókiste “Jaslar marafonı” bolıp ótti

Aldın xabar bergenimizdey, búgin, yaǵnıy 17-mart kúni paytaxtımız Nókis qalasında Taslaq elatı táreptegi kishi aylanba joldan oraylıq amfiteatrǵa shekemgi 21…

  17.03.2018, 15:19 |   213

Nókis rayonında Nawrız bayramına arnalǵan sport bellesiwleri bolıp ótti

15-mart kúni Nókis rayonındaǵı bilimlendiriw, ilim hám mádeniyat xızmetkerleri kásiplik awqamı Keńesiniń shólkemlestiriwinde rayon orayındaǵı Jas óspirimler sport kompleksinde bilimlendiriw…

  17.03.2018, 15:18 |   165

«QARAQALPAQ QÍLÍShÍ» TURNIRINIŃ JEŃIMPAZLARÍ ANÍQLANDÍ

Paytaxtımızda jańadan qurılǵan Olimpiada hám milliy sport túrlerine qánigelestirilgen joqarı sport sheberlik mektebinde 10-15-mart kúnleri aralıǵında respublikamızda birinshi mártebe sporttıń…

  16.03.2018, 16:30 |   197

NÓKISTE BODIBILDING BOYÍNShA BIRINShI MÁRTE AShÍQ ChEMPIONAT ÓTKERILDI

Burın xabar berilgenindey, 11-mart kúni Qaraqalpaq mámleketlik quwırshaq teatrında Ózbekstan bodibilding, fitnes hám mas-restling federaciyasınıń Qaraqalpaqstan filialı tárepinen sporttıń bodibilding…

  12.03.2018, 13:19 |   447

QARAÓZEK RAYONÍNDA QÍZLAR ARASÍNDA RAYON BIRINShILIGI BOLÍP ÓTTI

Qaraózek rayonında 8-mart – Xalıqaralıq hayal-qızlar bayramı múnásibeti menen sporttıń basketbol túri boyınsha 2001-2003-jılları tuwılǵan qızlar arasında rayon birinshiligi bolıp…

  12.03.2018, 13:15 |   238

SURXANDÁRYa WÁLATÍNDA ÓTKERILGEN MOTOKROSS JARÍSÍNDA QOŃÍRATLÍ SPORTShÍLAR KOMANDALÍQ ESAPTA BIRINShI ORÍNDÍ IYELEDI

Ózbekstan Qorǵanıwǵa kómeklesiwshi “Vatanparvar” shólkeminiń oraylıq Keńesi hám Respublikalıq texnikalıq hám ámeliy sport túrleri orayı tárepinen Surxandárya wálayatınıń Termiz qalasında…

  12.03.2018, 13:13 |   204

QARAQALPAQSTANLÍ DZYuDOShÍ QÍZ EVROPA AShÍQ BIRINShILIGINDE GÚMIS MEDAL IYESINE AYLANDÍ

Turkiya Respublikasınıń Antaliya qalasında bolıp ótken Evropa ashıq turnirinde Ózbekstannan 6 dzyudoshı qatnastı. Jas óspirimler arasında ótkerilgen bellesiwlerde qaraqalpaqstanlı palwan…

  10.03.2018, 14:48 |   167

DENE TÁRBIYaSÍ HÁM SPORT MINISTRLIGINIŃ STRUKTURASÍ TASTÍYÍQLANDÍ

Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń dene tárbiyası hám sport ministrligi jumısların shólkemlestiriw haqqındaǵı qararı qabıl etildi, dep xabar bermekte Ádillik ministrliginiń «Huquqiy…

  10.03.2018, 14:46 |   172

DENE TÁRBIYaSÍ HÁM SPORT KOMITETI MINISTRLIKKE AYLANDÍRÍLDÍ

Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń dene tárbiyası hám sport tarawında mámleketlik basqarıw sistemasın túpkilikli jetilistiriw ilajları haqqındaǵı pármanı qabıl etildi, dep xabar…

  10.03.2018, 14:44 |   203

NÓKISTE OLIMPIYa HÁM MILLIY SPORT TÚRLERI BOYÍNShA JOQARÍ SPORT MEKTEBI ShÓLKEMLESTIRILEDI

Olimpiya hám milliy sport túrleri boyınsha Nókis joqarı sport mektebin shólkemlestiriw haqqındaǵı Húkimetlik qarar qabıl etildi. Bul haqqında Ádillik ministrliginiń…

  10.03.2018, 14:42 |   225

ShAŃARAQLÍQ JARÍSTÍŃ JEŃIMPAZLARÍ ANÍQLANDÍ

Paytaxtımızdaǵı 1-sanlı kóp tarmaqlı balalar hám jas óspirimler sport mektebinde «Salamat shańaraq» súreni astında shańaraqlıq jarıs bolıp ótti. Ilajdıń ashılıw…

  10.03.2018, 14:41 |   185

12 JEŃIMPAZ TERMIZ QALASÍNA JOLLAMA ALDÍ

6-mart kúni paytaxtımızdaǵı Jaslar orayında Ózbekstan jaslar awqamı Qaraqalpaqstan Respublikalıq Keńesi tárepinen shólkemlestirilgen «Jaslar shaxmat taxtası» turniriniń Qaraqalpaqstan Respublikalıq basqıshı…

  10.03.2018, 14:40 |   220

NABIRA BIShKEKTEN GÚMIS MEDAL ALÍP KELDI

Usı jıldıń 27-fevral hám 4-mart kúnleri aralıǵında Qırǵızstan Respublikasınıń Bishkek qalasında erkin gúres boyınsha erler hám hayal-qızlar arasında Aziya chempionatı…

  10.03.2018, 14:38 |   271

Qaraqalpaqstanlı qılıshpaz qız jáne bir avtomashinalı boldı

Usı jıldıń 22-fevral hám 5-mart kúnleri aralıǵında Birlesken Arab Ámirliginiń Dubay qalasında sporttıń qılıshlasıw túri boyınsha kadetler hám jas óspirimler…

  10.03.2018, 14:35 |   192