Таңирбергенов Жеӊисбай Өтепбергеновичтиӊ филология илимлери бойынша философия докторы (PhD) диссертациясын қорғаўы ҳаққында

 

Таңирбергенов Жеӊисбай Өтепбергеновичтиӊ 10.00.03 – Қарақалпақ тили қәнигелиги бойынша «Қарақалпақ тилинде фейил фразеологизмлердиң лингвистикалық анализи» темасындағы филология илимлери бойынша философия докторы (PhD) илимий дәрежесин алыў ушын усынылған диссертациясын қорғаў Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети жанындағы илимий дәрежелер бериўши DSc.03/30. 12.2019.Fil.20.01 санлы Илимий кеңестиң 2020-жыл 19-август күни саат 9.00 деги мәжилисинде болып өтеди.

 

Мәнзил: Нөкис қаласы, Академик Ч.Абдиров көшеси,

1-жай, Тел: (+99861) 223-60-47, 223-60-78, 223-58-29

email: karsu_info@edu.uz

 

Қарақалпақстан хабар агентлиги

 

  04.08.2020, 08:26  |    158 мәрте көрилди