Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының елиў екинши жалпы мәжилиси 2024-жыл 18-май күни саат 09:00 де Ташкент қаласында Олий Мажлис Сенатының мәжилислер залында өз жумысын баслайды.

Жалпы мәжилисти видеоконференцбайланыс тәризинде өткериў режелестирилген.

Жалпы мәжилис Сенаттың YouTubе тармағындағы бети арқалы тиккелей сәўлелендирилип барылады.

ӨзА