Балалар бақшасының төлеминен кимлер азат етилген?

 Балалар бақшасы төлеминен төмендегилер:

бағыўшысын жоғалтқан ҳаял-қызлар

кем тәмийинленген шаңарақлар азат етиледи.

Бунда кем тәмийинленген шаңарақлардың балалары ушын жеңиллик бақшадағы жәми орынлардың 15 проценти бөлегине бериледи. Соның ушын жеңиллик биринши гезекте ата-аналарының биреўи ямаса екеўи де I яки II топар майыплығы болған, сондай-ақ, жәми дәраматы ең төмен болған кем тәмийинленген шаңарақларға бериледи.

Қарақалпақстан хабар агентлиги