«АЛТЫН ГҮЗ» ХУДОЖНИКЛЕР НӘЗЕРИНДЕ

Гүз мәўсими кирип келгенде ана тәбиятымыз алтын түске енип, инсанға өзгеше кейпият инам етеди. Әсиресе,  художниклерге айрықша илҳам бағышлайды. Усы…

 56

ЖЕР ЖҮЗИНДЕГИ ИСЕНИМЛИ АВТОМОБИЛЬЛЕР АНЫҚЛАНДЫ: АЗИЯ ЖЕТЕКШИ

Японияда ислеп шығарылатуғын Mazda дүнья бойынша ең исенимли автомобиль деп тән алынды. Американың «Consumer Reports» журналы қәнигелери исенимли машиналардың рейтингин…

 55

LG ОРАЛАТУҒЫН НОУТБУКТЫ ОЙЛАП ТАПТЫ

LG экраны ашылатуғын ноутбукты патентледи. Бул ҳаққында «Root MyGalaxy» редакциясы хабар берди. Ойлап табылыўдың сыпатламасына бола, компьютер ийилиўшең экран менен…

 53

РАКТЫ ПАЙДА ЕТИЎИ МҮМКИН БОЛҒАН ӨНИМЛЕРДИҢ АТЫ МӘЛИМ ЕТИЛДИ

Россиялы онколог-хирург, медицина илимлериниң кандидаты Михаил Мяснянкин берген интервьюинде рак кеселлигин пайда ететуғын азық-аўқат өнимлериниң атын айтып өтти. Оған бола,…

 112

ТӘБИЙҒЫЙ ГАЗ ҲӘМ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫНЫҢ БАҲАСЫ АРТТЫРЫЛМАЙДЫ

2021-жыл даўамында тәбийғый газ ҳәм электр энергиясынан пайдаланыў ушын тарифлердиң арттырылмайтуғыны белгиленбекте. Депутат Расул Кушербаевтиң жазыўынша, бул норма 2021-жыл ушын…

 46

ИСБИЛЕРМЕНЛИКТИ ҲӘМ ХЫЗМЕТЛЕР ТАРАЎЫН  РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ БОЙЫНША ТИЙКАРҒЫ ЎАЗЫЙПАЛАР БЕЛГИЛЕНДИ

Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтиң басшылығында 24-ноябрь күни аймақларда исбилерменликти қоллап-қуўатлаў бойынша көрилип атырған илажлардың нәтийжелилигин және хызметлер ҳәм сервис…

 44

ИСБИЛЕРМЕНЛИКТИ ҲӘМ ХЫЗМЕТЛЕР ТАРАЎЫН  РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ БОЙЫНША ТИЙКАРҒЫ ЎАЗЫЙПАЛАР БЕЛГИЛЕНДИ

Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтиң басшылығында 24-ноябрь күни аймақларда исбилерменликти қоллап-қуўатлаў бойынша көрилип атырған илажлардың нәтийжелилигин және хызметлер ҳәм сервис…

 26

«Қарақалпақ балық санаат»: Кәрхананың дәслепки нәтийжелери қандай?

Быйыл «Қарақалпақ балық санаат» ЖШЖ тәрепинен улыўма баҳасы 16 миллиард сумлық интенсив усылда балық жетистириў ҳәм қайта ислеў жойбары иске…

 76

Леонид Ким дүньядан өтти.

    Белгили экономист ҳәм қурылысшы Ким Леонид Петрович 1942-жылы Қоңырат районында туўыллды. Дәслепки мийнет жолын 1963-жылы Қоңыраттағы қурылыс-монтажлаў басқармасында…

 235

СЕНАТОРЛАР АЙМАҚЛАРДЫ КОМПЛЕКСЛИ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ЖОЙБАРЛАРЫ МЕНЕН ТАНЫСПАҚТА

Өзбекстан Республикасы Президенти Ш.Мирзиёев усы жылдың 2-октябрь күни болып өткен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң гезексиз сессиясында ҳәр бир қала ҳәм…

 69