ҚАРАҚАЛПАҚГИДРОМЕТ ХАБАР БЕРЕДИ

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН    РЕСПУБЛИКАСЫ аймағында 2020-жыл 14-август  күни  күтилетуғын ҲАЎА-РАЙЫ Елатлы пунктлер Ҳаўаның температурасы Метео қубылыслар Жаўын-шашын Самалдың Тезлиги м/с Түнде Күндиз…

 158

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНА КОРОНАВИРУСТЫҢ КИРИП КЕЛИЎИ  ҲӘМ ТАРҚАЛЫЎЫНЫҢ АЛДЫН АЛЫЎ БОЙЫНША ИЛАЖЛАР БАҒДАРЛАМАСЫН ТАЯРЛАЎ БОЙЫНША РЕСПУБЛИКАЛЫҚ АРНАЎЛЫ КОМИССИЯНЫҢ МӘЛИМЛЕМЕСИ

Мәмлекетимизде бүгинги пандемия шараятында социаллық –экономикалық ҳәм басқа да тараўлардың турақлылығын сақлап қалыў, әсиресе, халықтың мүнәсип турмыс тәризин және исбилерменлик…

 41

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНА КОРОНАВИРУСТЫҢ КИРИП КЕЛИЎИ  ҲӘМ ТАРҚАЛЫЎЫНЫҢ АЛДЫН АЛЫЎ БОЙЫНША ИЛАЖЛАР БАҒДАРЛАМАСЫН ТАЯРЛАЎ БОЙЫНША РЕСПУБЛИКАЛЫҚ АРНАЎЛЫ КОМИССИЯНЫҢ МӘЛИМЛЕМЕСИ

Мәмлекетимизде бүгинги пандемия шараятында социаллық –экономикалық ҳәм басқа да тараўлардың турақлылығын сақлап қалыў, әсиресе, халықтың мүнәсип турмыс тәризин және исбилерменлик…

 155

ХИМИЯ ҲӘМ БИОЛОГИЯ БАҒДАРЛАРЫНДА ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ САПАСЫН  ҲӘМ ИЛИМНИҢ НӘТИЙЖЕЛИЛИГИН АРТТЫРЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары Елимизде химия ҳәм биология пәнлерин раўажландырыў, бул бағдарларда билимлендириў сапасын ҳәм илимниң нәтийжелилигин арттырыў «Илим, маърифат…

 129

ХИМИЯ ҲӘМ БИОЛОГИЯ БАҒДАРЛАРЫНДА ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ САПАСЫН  ҲӘМ ИЛИМНИҢ НӘТИЙЖЕЛИЛИГИН АРТТЫРЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары Елимизде химия ҳәм биология пәнлерин раўажландырыў, бул бағдарларда билимлендириў сапасын ҳәм илимниң нәтийжелилигин арттырыў «Илим, маърифат…

 48

ДИРЕКТОР ҲӘМ ЖАСЛАР ОНЛАЙН УШЫРАСТЫ

                                     ЖАҢА ОҚЫЎ…

 105

КӘМБАҒАЛ ҲӘМ ЖУМЫССЫЗ ПУҚАРАЛАРДЫ ИСБИЛЕРМЕНЛИККЕ ТАРТЫЎ, ОЛАРДЫҢ МИЙНЕТ БЕЛСЕНДИЛИГИН АРТТЫРЫЎ ҲӘМ ҚӘСИП-ӨНЕРГЕ ОҚЫТЫЎҒА ҚАРАТЫЛҒАН ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫҢ БӘНТЛИГИН ТӘМИЙИНЛЕЎГЕ БАЙЛАНЫСЛЫ ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары Мәмлекетимизде мийнет базарының нәтийжели механизмлерин енгизиў, халықтың исшеңлик белсендилигин арттырыў, кәмбағал ҳәм жумыссыз пуқараларды заманагөй кәсип-өнер…

 55

КӘМБАҒАЛ ҲӘМ ЖУМЫССЫЗ ПУҚАРАЛАРДЫ ИСБИЛЕРМЕНЛИККЕ ТАРТЫЎ, ОЛАРДЫҢ МИЙНЕТ БЕЛСЕНДИЛИГИН АРТТЫРЫЎ ҲӘМ ҚӘСИП-ӨНЕРГЕ ОҚЫТЫЎҒА ҚАРАТЫЛҒАН ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫҢ БӘНТЛИГИН ТӘМИЙИНЛЕЎГЕ БАЙЛАНЫСЛЫ ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары Мәмлекетимизде мийнет базарының нәтийжели механизмлерин енгизиў, халықтың исшеңлик белсендилигин арттырыў, кәмбағал ҳәм жумыссыз пуқараларды заманагөй кәсип-өнер…

 157

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ФОРУМ ҚАТНАСЫЎШЫЛАРЫНЫҢ ДЫҚҚАТ ОРАЙЫНДА – ДҮНЬЯ ЖАСЛАРЫНЫҢ МАШҚАЛАЛАРЫ

12-август күни «Жаслар 2020: глобал көлемдеги тилеклеслик, турақлы раўажланыў ҳәм инсан ҳуқықлары» атамасында инсан ҳуқықлары бойынша Самарқанд форумы өз жумысын…

 235

СУД-ТЕРГЕЎ ИСЛЕРИ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТАНДАРТЛАР ТИЙКАРЫНДА АЛЫП БАРЫЛАДЫ

Усы жыл 10-август күни Президентимиздиң «Суд-тергеў жумысында шахстың ҳуқықлары менен еркинликлерин қорғаў ҳәм кепилликлерин буннан былай да күшейтиў илажлары ҳаққында»ғы…

 119

 БИР ЕМЕС, ЕКИ ЕМЕС, ҮШИНШИ МӘРТЕ…

                                       СУД…

 270

ИМАМ МАТУРИДИЙ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ИЛИМИЙ-ИЗЕРТЛЕЎ ОРАЙЫН ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қ а р а р ы Уллы ойшыл бабамыз, матуридийлик тәлийматының тийкарын салыўшы имам Абу Мансур Матуридий…

 43

ИМАМ МАТУРИДИЙ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ИЛИМИЙ-ИЗЕРТЛЕЎ ОРАЙЫН ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қ а р а р ы Уллы ойшыл бабамыз, матуридийлик тәлийматының тийкарын салыўшы имам Абу Мансур Матуридий…

 74

ПАКИСТАН СЫРТҚЫ ИСЛЕР МИНИСТРИ МЕНЕН СӨЙЛЕСИЎЛЕР ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы сыртқы ислер министри Абдулазиз Комилов Пакистан Ислам Республикасы сыртқы ислер министри Шоҳ Маҳмуд Қурайший менен видеоконференция түринде  сөйлесиўлер…

 201

«ӨЗБЕКСТАН – АҚШ – АЎҒАНСТАН» ФОРМАСЫ ШЕҢБЕРИНДЕ ҚӘЎИПСИЗЛИК МӘСЕЛЕЛЕРИ ДОДАЛАНДЫ

«Өзбекстан- АҚШ – Аўғанстан» үш тәреплеме бирге ислесиў формасы Қәўипсизлик бойынша төменги комитетиниң биринши мәжилиси видеоконференцбайланыс арқалы өткерилди. Илажда төменги…

 220

КАРАНТИН ТАЛАПЛАРЫН БАСҚЫШПА-БАСҚЫШ ЖУМСАРТЫЎ ИЛАЖЛАРЫ БЕЛГИЛЕНДИ

Президент Шавкат Мирзиёевтиң басшылығында 12-август күни аймақларда санаатты раўажландырыў мәселелери бойынша видеоселектор мәжилиси өткерилди. Мәмлекетимиз басшысы жәжилис басында коронавирус пандемиясына…

 45