ПИДАЙЫ КӘСИП ИЙЕЛЕРИНИҢ БАЙРАМЫНА БАҒЫШЛАНДЫ

Ҳәр жылы октябрь айының биринши сәнесинде пүткил елимиз бойлап Муғаллимлер ҳәм устазлар күни кең түрде белгиленеди. Усы мүнәсибет пенен өткен…

 401