БУЛ «ҚАҲАРМАН» КИМНИҢ ЕРКЕСИ?

Социаллық тармақларда Хожели районында өзин журналистпен, ҳәкимликте, ишки ислер, прокуратура, мәмлекетлик қәўипсизлик хызметинде ислегенмен, деп таныстырған, ҳуқық қорғаў уйымлары хызметкерлери ҳәм пуқаралар менен қопал мүнәсибетте болып, олардан карантин қағыйдаларын сақлаўды талап еткен қыз баланың видеосы қызғын додалаўларға себеп болмақта. Ҳәттеки, сырт еллерде  жасап атырған пуқараларымыз да бул бойынша өзлериниң унамсыз пикирлерин билдирмекте.

Район ҳәкимлиги Мәлимлеме хызметиниң шолыўшымызға мәлим етиўинше, биздеги бар аудио ҳәм видео мағлыўматларға қарағанда, бул 1994-жылы туўылған, ҳәзирги ўақытта Хожели районы орайында жасап келген, алдын бир нешше рет ҳәкимшилик жуўапкершиликке тартылған Айгүл исмли пуқара екенлиги белгили болды.

Атап айтқанда, ол усы жылдың 6-август күни Хожели районы Ишки ислер бөлиминиң имаратында, карантин мүнәсибети менен район аймағында шөлкемлестирилген постларда жол ҳәрекети қәўипсизлиги басқармасы ҳәм басқа да ҳуқық қорғаў уйымлары хызметкерлерине өзин тастыйықлаўшы ҳүжжет болмаса да журналистпен, ҳәкимлик, ишки ислер, прокуратура, мәмлекетлик қәўипсизлик хызметинде ислегенмен, деп таныстырып, ҳуқық қорғаў уйымлары хызметкерлериниң жумысына нызамсыз араласқан ҳәм бийҳаялық ҳәрекетлерин көрсеткен. Нәтийжеде, Өзбекстан Республикасы Ҳәкимшилик Жуўапкершилик ҳаққындағы Кодекстиң 183-статьясы (майда бийзарылық), 194-статьясы (Ишки ислер уйымлары хызметкериниң нызамлы талабын орынламаў) ҳәм 195-статьясы биринши бөлиминде  (Ишки ислер уйымлары хызметкериниң өз хызмет ўазыйпаларын атқарыўына қарсылық көрсетиў) көрсетилген ҳуқықбузарлықларды ислеген. Бул бойынша топланған ҳүжжетлер усы жылдың 6-август күни Шымбай районы Ҳәкимшилик судында көрип шығылды. Оның шаңарақ жағдайы, бир перзенти бар екенлигини есапқа алынып, ҳәкимшилик жуўапкершиликтен азат етилди ҳәм ескертиў берилди.

Деген менен, ол буннан тийисли жуўмақ шығармай, нызамсыз ҳәрекетлерин даўам еттирди. Атап айтқанда. Хожели районы Ишки ислер бөлими хызметкерлерине қопал қатнаста болып, олардың кийимлерине асылып, сәдеплерин үзип таслаған. Олардың өз хызмет ўазыйпаларын атқарыўына қарсылық көрсетген.

Ҳәзирги ўақытта район прокуратурасы тәрепинен бул жағдай үйренилип,  жынаят исин ашыў мәселесин шешиў бойынша тергеўалды ҳәрекетлери алып барылмақта.

 

Қарақалпақстан хабар агентлиги

  12.08.2020, 12:59  |    453 мәрте көрилди

Thanks!

Our editors are notified.