RUWXÍY-AǴARTÍWShÍLÍQ JUMÍSLARÍNÍŃ NÁTIYJELILIGIN ARTTÍRÍWDÍŃ ÁHMIYETI

Ellikqala rayonındaǵı 18-sanlı Balalar muzıka hám kórkem óner mektebinde Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2017-jıl 28-iyuldegi «Ruwxıy-aǵartıwshılıq jumıslardıń nátiyjeliligin arttırıw hám tarawdı…

 231

BÍYÍL PAYTAXTÍMÍZDA JAŃADAN 20 IMARAT BOY TIKLEYDI

Bıyıl Nókis qalasındaǵı 16 kóshede iri kapital ońlaw jumısları alıp barıladı. Al, 21-22-kishi rayonlarda hám basqa da kóp qabatlı jaylardıń…

 153

MÚRÁJAT ITIBARSÍZ QALMAYDÍ

Ótken shembi kúni paytaxtımızda Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesiniń Baslıǵı M.Erniyazovtıń puqaralardı qabıllawı boldı. Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń Qaraqalpaqstan Respublikasındaǵı Xalıq qabıllawxanasında…

 155

Tashkentten Nókiske pochta jóneltpeleri 24 saat ishinde jetkerip beriledi

Ózbekstan milliy pochta baylanısı operatorı respublikamızdıń pochta bazarı konyukturasın úyrenip shıqqan halda hám xalıqtıń talapların esapqa ala otırıp «Operativ pochta»…

 162

Ellikqalada kitap dúkanı hám kitapxana paydalanıwǵa tapsırıldı

Qaraqalpaqstan Respublikası Konstituciyasınıń qabıl etilgenine 25 jıl tolıwı bayramı qarsańında Ellikqala rayonı orayı Bostan qalası «Bostan» mákan puqaralar jıyınında kitap…

 252

Ishki isler ministrligi akademiyalıq liceyine oqıwǵa kiriw tártibi qanday?

Ózbekstan Respublikası Ishki isler ministrliginiń akademiyalıq liceylerine oqıwshılardı qabıl etiwde jazba jumıs (diktant), talabanlardıń fizikalıq tayarlıq dárejesin anıqlaw hám jeke…

 317

Konstituciya – puqaralardıń huqıqları hám erkinlikleriniń kepili

Konstituciya ámelge asırılıp atırǵan demokratiyalıq reformalardıń hámde olardıń nızamshılıq tiykarların jaratıwdıń baslı huqıqıy tiykarı, insan huqıq hám erkinlikleriniń isenimli qorǵalıwınıń…

 203

TUWÍSQAN XALÍQTÍŃ ULLÍ DÓRETIWShISINE JOQARÍ HÚRMET

Ózbekstan Jazıwshılar awqamında Prezidentimiz Shavkat Mirziyoevtiń usı jıl 13-marttaǵı «Ullı qazaq shayırı hám oyshılı Abay Qunanbaevtıń dóretiwshilik miyrasın keńnen úyreniw…

 178

«JAS ShEGARAShÍLAR» BELLESIWI

Arqa-Batıs áskeriy okruginde «Jas shegarashılar» tańlawınıń Qaraqalpaqstan Respublikalıq basqıshı bolıp ótti. Ózbekstan jaslar awqamı Qaraqalpaqstan Respublikalıq keńesi, Orta arnawlı kásiplik…

 250

NÓKISTEGI POLIKLINIKALAR XÍZMETI ELEKTRON SISTEMAǴA ÓTEDI

Nókis qalasındaǵı xızmet kórsetip atırǵan 9 shańaraqlıq hám 1 kóp tarmaqlı poliklinikalarda oraylasqan maǵlıwmatlar bazası, nawqastıń elektron ambulatoriyalıq kartalarına hám…

 136

JAŃA IDEYaLAR HÁM REFORMALARDÍŃ NÁTIYJESI ÁMELIY KÓRINISIN TAPPAQTA

Ózbekstan Respublikası Prezidenti Shavkat Mirziyoev 6-aprel kúni Tashkent qalasında ámelge asırılıp atırǵan qurılıs hám abadanlastırıw jumısları menen tanısıw, xalıq penen…

 199

NÓKISTE KÓP QABATLÍ ARZAN JAYLARDÍŃ QURÍLÍSÍ BASLANDÍ

Usı jılı Nókiste X.Abdambetov gúzarı boyınan 2,7 gektar jer maydanda jas shańaraqlar, tozǵan jaylarda jasawshılar hám turaq jay sharayatın jaqsılawǵa…

 229

Ámiwdárya rayonı hákimi rayondaǵı 2 mayıplıǵı bolǵan turǵınǵa arbasha sawǵa etti

Usı jıldıń 3-aprel sánesinde rayondaǵı 1-sektor basshısı, rayon hákimi S.Ywldoshev óz aymaǵına kiretuǵın «Qıpshaq» qalasha puqaralar jıyınında jasaytuǵın xalıqtıń jasaw…

 135

Ámiwdárya rayonında kem támiyinlengen shańaraqlarǵa biypul miywe nálleri tarqatılmaqta

Ámiwdárya rayonı hákiminiń 2018-jıl 31-marttaǵı biyligine tiykarlanıp, rayondaǵı 49 mákan puqaralar jıyınlarında jasaytuǵın 992 kem támiyinlengen shańaraqlarǵa tiyisli bolǵan qıytaq…

 182

Tórtkúl rayonında ótkerilgen akciyada 1864-jılı qurılǵan «Qalandar doǵli» medresesi átirapı abadanlastırıldı

Ózbekstan «Milliy tiklanish» demokratiyalıq partiyası Tórtkúl rayonlıq Keńesiniń «Jaslar qanatı» baslaması menen rayondaǵı 1864-jılı qurılǵan «Qalandar doǵli» medresesi átirapın abadanlastırıw…

 128

Kegeylide kózi ázziler ushın kitapxana jumıs basladı

Qaraqalpaqstan Respublikası Mádeniyat ministrliginiń Kózi ázziler kitapxanası Kegeyli rayonlıq filialı jumıs basladı. Bul haqqında rayon hákimliginiń rásmiy veb–saytı málim etti….

 163