NÓKISTE BODIBILDING BOYÍNShA BIRINShI MÁRTE AShÍQ ChEMPIONAT ÓTKERILDI

Burın xabar berilgenindey, 11-mart kúni Qaraqalpaq mámleketlik quwırshaq teatrında Ózbekstan bodibilding, fitnes hám mas-restling federaciyasınıń Qaraqalpaqstan filialı tárepinen sporttıń bodibilding…

 303

QARAÓZEK RAYONÍNDA QÍZLAR ARASÍNDA RAYON BIRINShILIGI BOLÍP ÓTTI

Qaraózek rayonında 8-mart – Xalıqaralıq hayal-qızlar bayramı múnásibeti menen sporttıń basketbol túri boyınsha 2001-2003-jılları tuwılǵan qızlar arasında rayon birinshiligi bolıp…

 151

SURXANDÁRYa WÁLATÍNDA ÓTKERILGEN MOTOKROSS JARÍSÍNDA QOŃÍRATLÍ SPORTShÍLAR KOMANDALÍQ ESAPTA BIRINShI ORÍNDÍ IYELEDI

Ózbekstan Qorǵanıwǵa kómeklesiwshi “Vatanparvar” shólkeminiń oraylıq Keńesi hám Respublikalıq texnikalıq hám ámeliy sport túrleri orayı tárepinen Surxandárya wálayatınıń Termiz qalasında…

 136

ÁMIWDÁRYa RAYONÍNDA «ÓZBEKENERGO» AJnıń BASQARÍW DIREKTORÍ XALÍQ PENEN UShÍRASÍW ÓTKERDI

Elektr energiyası menen támiyinlew boyınsha orın alıp atırǵan mashqalalardı anıqlaw hám olardı saplastırıw maqsetinde Ámiwdárya rayonında «Ózbekenergo» AJnıń basqarıw direktorı…

 115

TAXTAKÓPIRDE JETISTIRILGEN GÓSh ÓNIMLERI TAShKENT QALASÍ XALQÍNA JETKERIP BERILEDI

Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Taxtakópir, Qońırat hám Qanlıkól rayonlarında sharwashılıq tarmaqların jáne de rawajlandırıw, sharwashılıq ónimlerin jetistiriwdi keskin arttırıw ilajları haqqında Húkimetlik…

 101

TAXTAKÓPIR RAYONÍNDA 10 MÍŃ BAS QARAMAL ÓSIRETUǴÍN FERMER XOJALÍQLARÍ DÚZILEDI

Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Taxtakópir, Qońırat hám Qanlıkól rayonlarında sharwashılıq tarmaqların jáne de rawajlandırıw, sharwashılıq ónimlerin jetistiriwdi keskin arttırıw ilajları haqqında Húkimetlik…

 99

TAXTAKÓPIR HÁM QOŃÍRAT RAYONLARÍ QAShANNAN BASLAP TOLÍQ ShARWAShÍLÍQQA QÁNIGELESKEN RAYONLARǴA AYLANADÍ?

Taxtakópir hám Qońırat rayonların 2018-jıldan baslap tolıq sharwashılıqqa qánigelestirilgen rayonlarǵa aylandırıw ilajları kóriledi. Taxtakópir, Qońırat hám Qanlıkól rayonlarında ámelge asırılatuǵın…

 93

2018-JÍLÍ TAXTAKÓPIR RAYONÍNDA 800 GEKTARLÍQ PAXTA MAYDANLARÍ QÍSQARTÍLADÍ. ORNÍNA NE EGILEDI?

Taxtakópir hám Qanlıkól rayonlarında sharwashılıq tarmaqların rawajlandırıw, sonday-aq, Taxtakópir rayonında sharwashılıq azıqlıq bazasın bekkemlew maqsetinde 2018-jılı 800 gektarlıq paxta maydanları…

 101

HÚKIMETLIK QARAR: TAXTAKÓPIR, QOŃÍRAT HÁM QANLÍKÓL RAYONLARÍ ShARWAShÍLÍQQA QÁNIGELESTIRILGEN AYMAQLARǴA AYLANDÍRÍLADÍ

Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Taxtakópir, Qońırat hám Qanlıkól rayonlarında sharwashılıq tarmaqların jáne de rawajlandırıw, sharwashılıq ónimlerin jetistiriwdi keskin arttırıw ilajları haqqında Húkimetlik…

 89

ShAVKAT MIRZIYoEVTIŃ TÁJIKSTANǴA MÁMLEKETLIK SAPARÍ NÁTIYJELI ÓTPEKTE

Shavkat Mirziyoevning Tojikistonga davlat tashrifi samarali wtmoqda Dushanbe, 9-mart. ÓzAnıń arnawlı xabarshısı Abu Bakir Wrazov xabar etedi. Burın xabar etilgenindey,…

 128

ShAVKAT MIRZIYoEVTIŃ TÁJIKSTANǴA MÁMLEKETLIK SAPARÍ NÁTIYJELI ÓTPEKTE

Shavkat Mirziyoevning Tojikistonga davlat tashrifi samarali wtmoqda Dushanbe, 9-mart. ÓzAnıń arnawlı xabarshısı Abu Bakir Wrazov xabar etedi. Burın xabar etilgenindey,…

 74

PREZEDENT ShAVKAT MIRZIYoEV TÁJIKSTANǴA JÓNEP KETTI

Ózbekstan Respublikası Prezidenti Shavkat Mirziyoev Prezident Imamali Rahmannıń mirát etiwine bola 9-mart kúni mámleketlik sapar menen Tájikstanǵa jónep ketti. Burın…

 99

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ PREZIDENTI ShAVKAT MIRZIYoEVTIŃ XALÍQARALÍQ HAYaL-QÍZLAR BAYRAMÍNA BAǴÍShLANǴAN UShÍRASÍWDAǴÍ ShÍǴÍP SÓYLEGEN SÓZI

Assalawma áleykum, qádirli apa-sińliler! Húrmetli doslar! Hámmemiz asıǵıp kútken mine usı gózzal báhár kúnlerinde, 8-mart-Xalıqaralıq hayal-qızlar bayramı qarsańında, siz ázizler…

 163

XALÍQ ABADANLÍǴÍ JOLÍNDAǴÍ JOYBARLARDÍŃ ORÍNLANÍWÍ PREZIDENTIMIZDIŃ QADAǴALAWÍNDA

Ózbekstan Respublikası Prezidenti Shavkat Mirziyoev orınlarda ámelge asırılıp atırǵan dóretiwshilik jumısları, alıp barılıp atırǵan reformalar procesi, iri joybarlar menen tanısıw…

 99

ÓZBEKSTAN PREZIDENTI ROSSIYa QARJÍ MINISTRIN QABÍLLADÍ

Ózbekstan Respublikası Prezidenti Shavkat Mirziyoev 6-mart kúni eki tárepleme vedomstvolararalıq másláhátlesiwler ótkeriw ushın elimizge ámeliy sapar menen kelgen Rossiya Federaciyası…

 93

DEPUTATLAR TURIZMDI, SUD SISTEMASÍN RAWAJLANDÍRÍWǴA XÍZMET ETETUǴÍN HÁM XALÍQARALÍQ QATNASÍQLARDÍ BEKKEMLEYTUǴÍN NÍZAM JOYBARLARÍN KÓRIP ShÍQTÍ

6-mart kúni Oliy Majlis Nızamshılıq palatasınıń gezektegi májilisinde deputatlar nızamnıń ústinligin támiyinlewge hám sud-huqıq sistemasın bunnan bılay da reformalawǵa, sudlardıń…

 99