Ekonomika

QARAQALPAQSTANDA 6 RAYONDA KIShI SANAAT ZONALARÍ ShÓLKEMLESTIRILEDI

Búgingi kúni elimiz basshıları tárepinen respublikamızdıń social-ekonomikalıq rawajlanıwına ayrıqsha itibar qaratılmaqta. Bunıń dáliyli sıpatında Prezidentimiz tárepinen qabıl etilgen «Qaraqalpaqstan Respublikasında…

  18.03.2018, 09:53 |   0

NÓKISTE TERI HÁM AYaQ KIYIM KÁRXANALARÍ ISKE TÚSIWI KÚTILMEKTE

Búgingi kúni respublikamızda 2018-2019-jıllarda bılǵarı ayaq kiyimi ónimlerin islep shıǵarıwǵa qánigelestirilgen zamanagóy jańa kárxanalardı shólkemlestiriw, islep turǵanlarınıń quwatlılıǵın arttırıw, modernizaciyalaw…

  18.03.2018, 09:52 |   0

FERMER XOJALÍǴÍNÍŃ ÓNIMLERI EKSPORTQA

Ellikqala rayonındaǵı baǵshılıqqa qánigelestirilgen «Adambay-Salovat» fermer xojalıǵı tárepinen xalqımızdı arzan hám sapalı miywe-palız ónimleri menen támiyinlew baǵdarında keń kólemli jumıslar…

  17.03.2018, 15:05 |   2

BIYBAHA ǴÁZIYNEMIZDI SAQLAW JOLÍNDA

Qaraqalpaqstan Respublikası Toǵay xojalıǵı komiteti tárepinen Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2017-jıl 11-maydaǵı «Ózbekstan Respublikası Toǵay xojalıǵı mámleketlik komitetin shólkemlestiriw haqqında»ǵı Pármanı,…

  16.03.2018, 16:24 |   1

Akademik arqa rayonlardı rawajlandırıw boyınsha koncepciya islep shıqtı

Ózbekstan Respublikası Ilimler akademiyası Qaraqalpaqstan bólimi baslıǵı, akademik Naǵmet Aimbetov Qaraqalpaqstan Respublikasınıń arqa rayonların aymaqta bar bolǵan mineral-shiyki zatlıq potencialın…

  13.03.2018, 16:18 |   2

QARAQALPAQSTANDA BIRINShI MÁRTE KLASTER USÍLÍNDA PAXTA JETISTIRILEDI

Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń usı jıl 25-yanvardaǵı «Paxta–toqımashılıq óndirisin shólkemlestiriwdiń zamanagóy túrlerin engiziw ilajları haqqında»ǵı qararı tiykarında bıyılǵı jıldan baslap…

  13.03.2018, 16:16 |   1

Ózbekstan ónimleri Tájikstanda ótimli

Ózbekstan Respublikası Prezidenti Shavkat Mirziyoev hám Tájikstan Respublikasınıń Prezidenti Emomali Raxman Dushanbe qalasında ashılǵan elimizdiń sanaat kárxanaları milliy kórgizbeli-yarmarkasına bardı….

  13.03.2018, 14:02 |   1

KEGEYLIDE BOYaN EKSTRAKTÍ ISLEP ShÍǴARÍLADÍ

Kegeylide usı jılı «Lanko Miya» Ózbekstan-Qıtay qospa kárxanası kurılıwı rejelestirilmekte. Bul kárxana tiykarınan formacevtika preparatların islep shıǵarıwǵa baǵdarlanǵan. Jılına 30…

  13.03.2018, 14:00 |   1

TAXTAKÓPIRDE JETISTIRILGEN GÓSh ÓNIMLERI TAShKENT QALASÍ XALQÍNA JETKERIP BERILEDI

Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Taxtakópir, Qońırat hám Qanlıkól rayonlarında sharwashılıq tarmaqların jáne de rawajlandırıw, sharwashılıq ónimlerin jetistiriwdi keskin arttırıw ilajları haqqında Húkimetlik…

  12.03.2018, 08:56 |   3

TAXTAKÓPIR RAYONÍNDA 10 MÍŃ BAS QARAMAL ÓSIRETUǴÍN FERMER XOJALÍQLARÍ DÚZILEDI

Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Taxtakópir, Qońırat hám Qanlıkól rayonlarında sharwashılıq tarmaqların jáne de rawajlandırıw, sharwashılıq ónimlerin jetistiriwdi keskin arttırıw ilajları haqqında Húkimetlik…

  12.03.2018, 08:55 |   2

TAXTAKÓPIR HÁM QOŃÍRAT RAYONLARÍ QAShANNAN BASLAP TOLÍQ ShARWAShÍLÍQQA QÁNIGELESKEN RAYONLARǴA AYLANADÍ?

Taxtakópir hám Qońırat rayonların 2018-jıldan baslap tolıq sharwashılıqqa qánigelestirilgen rayonlarǵa aylandırıw ilajları kóriledi. Taxtakópir, Qońırat hám Qanlıkól rayonlarında ámelge asırılatuǵın…

  12.03.2018, 08:54 |   2

2018-JÍLÍ TAXTAKÓPIR RAYONÍNDA 800 GEKTARLÍQ PAXTA MAYDANLARÍ QÍSQARTÍLADÍ. ORNÍNA NE EGILEDI?

Taxtakópir hám Qanlıkól rayonlarında sharwashılıq tarmaqların rawajlandırıw, sonday-aq, Taxtakópir rayonında sharwashılıq azıqlıq bazasın bekkemlew maqsetinde 2018-jılı 800 gektarlıq paxta maydanları…

  12.03.2018, 08:52 |   2

HÚKIMETLIK QARAR: TAXTAKÓPIR, QOŃÍRAT HÁM QANLÍKÓL RAYONLARÍ ShARWAShÍLÍQQA QÁNIGELESTIRILGEN AYMAQLARǴA AYLANDÍRÍLADÍ

Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Taxtakópir, Qońırat hám Qanlıkól rayonlarında sharwashılıq tarmaqların jáne de rawajlandırıw, sharwashılıq ónimlerin jetistiriwdi keskin arttırıw ilajları haqqında Húkimetlik…

  12.03.2018, 08:50 |   2

KOREYa MENEN QARAQALPAQSTAN ARASÍNDAǴÍ EKONOMIKALÍQ BAYLANÍS JEDELLESPEKTE

Koreya Respublikası menen Qaraqalpaqstan arasındaǵı sırtqı sawda aylanısı ótken jılı 28 million 427 mıń AQSh dollarınan artttı. Keyingi eki jıllıq…

  10.03.2018, 16:26 |   4

TÚRKIYa DELEGACIYaSÍNÍŃ UShÍRASÍWLARÍ

Ózbekstan Respublikası Oliy Majlisi Senatı hám Nızamshılıq palatasında 5-mart kúni Túrkiya parlamentiniń «Túrkiya-Ózbekstan» parlamentleraralıq doslıq toparınıń baslıǵı Haydar Ali Yildiz…

  10.03.2018, 16:24 |   1

QARAQALPAQSTANNÍŃ 6 RAYONÍNDA KIShI SANAAT ZONALARÍ ShÓLKEMLESTIRILEDI

Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń Qaraqalpaqstan Respublikasında kishi sanaat zonaların shólkemlestiriw ilajları haqqındaǵı qararı qabıl etildi. Bul haqqında Ádillik ministrliginiń «Huquqiy axborot»…

  10.03.2018, 16:22 |   1