Ҳүжжетлер

НАЎАЙЫ ЎӘЛАЯТЫН ИННОВАЦИЯЛЫҚ, ЖОҚАРЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРҒА ТИЙКАРЛАНҒАН, ЭКСПОРТҚА БАҒДАРЛАНҒАН ҲӘМ ИМПОРТТЫҢ ОРНЫН БАСАТУҒЫН ӨНДИРИСЛЕР УШЫН ЕРКИН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЗОНА СЫПАТЫНДА БЕЛГИЛЕЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманы Бизнес жүргизиў ушын қолайлы шараятларды жаратыў, инновациялық исбилерменлик ҳәм жоқары технологияларға тийкарланған санаатты раўажландырыў, сондай-ақ, Наўайы…

 7

ИСБИЛЕРМЕНЛИК ЖУМЫСЫН ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАЎ ҲӘМ ҚОРҒАЎ СИСТЕМАСЫН ТҮП-ТИЙКАРЫНАН ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманы Соңғы жылларда республикада исбилерменликти раўажландырыў, инвестицияларды тартыў ҳәм бизнес жүргизиў ушын қолайлы орталық жаратыў, исбилерменлердиң нызамлы…

 10

ЖОҚАРЫ БИЛИМЛЕНДИРИЎ МӘКЕМЕЛЕРИНЕ ТЕСТ СЫНАҚЛАРЫ АРҚАЛЫ ҚАБЫЛЛАЎ СИСТЕМАСЫН ЖЕТИЛИСТИРИЎ БОЙЫНША ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қ а р а р ы 2018/2019 оқыў жылында биринши мәрте жоқары билимлендириў мәкемелери бакалавриат билимлендириў бағдарларына…

 7

БАҚСЫШЫЛЫҚ КӨРКЕМ ӨНЕРИН БУННАН БЫЛАЙ ДА РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары Халқымыздың миллий өзлигин, ески тарийхын ҳәм тилин, оның турмыс тәризин, дәстүр ҳәм үрп-әдетлерин  өзинде жәмлейтуғын, улыўмаинсаныйлық…

 8

КӨШПЕС МҮЛККЕ БОЛҒАН ҲУҚЫҚЛАРДЫ МӘМЛЕКЕТЛИК ДИЗИМНЕН ӨТКЕРИЎ СИСТЕМАСЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары Кейинги жылларда республикамызда көшпес мүлк объектлерине болған ҳуқықларды дизимнен өткериў тараўындағы мәмлекетлик хызметлердиң қатарын жақсылаўға қаратылған…

 1

АГРАР СЕКТОРДЫ АЎЫЛ ХОЖАЛЫҒЫ ТЕХНИКАЛАРЫ МЕНЕН ӨЗ ЎАҚТЫНДА ТӘМИЙИНЛЕЎГЕ БАЙЛАНЫСЛЫ ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары  Кейинги жылларда республикамыздың аграр секторын халықаралық стандартларға муўапық және елимиз аймақларының тәбийғый ықлым ҳәм топырақ шараятларына…

 2

ХИМИЯ САНААТЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА РЕФОРМАЛАЎ ҲӘМ ОНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ТАРТЫМЛЫЛЫҒЫН АРТТЫРЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары  Соңғы жылларда химия санааты кәрханаларын қаржы-экономикалық саўалландырыў ҳәм олардың жумысын турақластырыў, әмелдеги өндирислерди модернизациялаў, углеводород шийки…

 1

ХАЛЫҚТЫҢ МАШҚАЛАЛАРЫ МЕНЕН ИСЛЕСИЎДЕ МӘҲӘЛЛЕ ИНСТИТУТЫНЫҢ СТАТУСЫН ТҮП-ТИЙКАРЫНАН АРТТЫРЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманы Елимизди турақлы раўажландырыў, халқымыздың абаданлығын арттырыў, пуқараларымыздың өз турмысынан разы болып, ертеңги күнге беккем исеним менен…

 1

ВЕТЕРИНАРИЯ ҲӘМ ШАРАЎАШЫЛЫҚ ТАРАЎЫНДА МӘМЛЕКЕТЛИК БАСҚАРЫЎ СИСТЕМАСЫН ТҮП-ТИЙКАРЫНАН ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманы Елимизде қара маллардың ҳәм қуслардың бас санын турақлы арттырыўды тәмийинлеў, ветеринариялық қадағалаўды күшейтиў ҳәм ветеринария сервис…

 4

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ВЕТЕРИНАРИЯ ҲӘМ ШАРЎАШЫЛЫҚТЫ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ БОЙЫНША МӘМЛЕКЕТЛИК КОМИТЕТИНИҢ ЖУМЫСЫН ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2019-жыл 28-марттағы «Ветеринария ҳәм шарўашылық тараўында мәмлекетлик басқарыў системасын түп-тийкарынан жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы…

 24

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКА ТАРМАҒЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ҲӘМ РЕФОРМАЛАЎ СТРАТЕГИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары Электр энергетика тармағының исенимли жумыс алып барыўын тәмийинлемей турып экономика тармақлары ҳәм елимиз аймақларының санаат потенциалын…

 63

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА БАҒШЫЛЫҚ ҲӘМ ЫССЫХАНА ХОЖАЛЫҒЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары Бағшылық тармағы ҳәм ыссыхана хожалықларында басқарыў системасын жетилистириў және мәмлекет тәрепинен қоллап-қуўатлаўдың нәтийжели механизмлерин енгизиў, сондай-ақ,…

 7

ТАШКЕНТ ҚАЛАСЫНДА ВЕБСТЕР УНИВЕРСИТЕТИНИҢ БИЛИМЛЕНДИРИЎ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ӘМЕЛГЕ АСЫРЫЎ ОРАЙЫН ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары Кейинги жылларда елимизде жоқары билимлендириўди раўажландырыў, билимлендириў жумысларына алдынғы педагогикалық технологияларды енгизиў, кадрларды таярлаў сапасын арттырыў,…

 90

ШАРЎАШЫЛЫҚ ТАРМАҒЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ҲӘМ ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң  қарары Шарўашылық тармағын жедел раўажландырыў халқымызды арзан ҳәм сапалы гөш ҳәм басқа да азық-аўқат өнимлери менен тәмийинлеў,…

 13

ЕСИТИЎИНДЕ ҲӘМ СӨЙЛЕЎИНДЕ КЕМШИЛИГИ БОЛҒАН ШАХСЛАРДЫ CОЦИАЛЛЫҚ ЖАҚТАН ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАЎҒА БАЙЛАНЫСЛЫ ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары Соңғы жыллары республикамызда майыплығы болған шахслар ҳәм халықтың социаллық жақтан төмен қатламына медициналық-социаллық жәрдем көрсетиўди күшейтиўге…

 13

БИРЛЕСКЕН АРАБ ӘМИРЛИКЛЕРИ ПУҚАРАЛАРЫ УШЫН ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНА КИРИЎ РЕЖИМИН БУННАН БЫЛАЙ ДА ӘПИЎАЙЫЛАСТЫРЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

 Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманы Өзбекстан Республикасы ҳәм Бирлескен Араб Әмирликлери арасында сиясий, саўда-экономикалық, илимий-техникалық ҳәм мәдений бирге ислесиўди буннан былай…

 13