ПРЕЗИДЕНТ ШАВКАТ МИРЗИЁЕВТИҢ ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒӘРЕЗСИЗЛИГИНИҢ ЖИГИРМА СЕГИЗ ЖЫЛЛЫҒЫНА БАҒЫШЛАНҒАН САЛТАНАТЛЫ МӘРЕСИМДЕГИ ШЫҒЫП СӨЙЛЕГЕН СӨЗИ

Ассалаўма әлейкум, қәдирли ўатанласлар! Ҳүрметли мийманлар! Ханымлар ҳәм мырзалар! Мине усы қуўанышлы байрамда сиз, әзизлерди, көп миллетли пүткил халқымызды Ғәрезсизлик…

 94

МӘРТ ҲӘМ КЕҢПЕЙИЛ УЛЛЫ ХАЛҚЫМЫЗДЫҢ МӘҢГИ БАЙРАМЫ

«Өзбекстан» халықаралық әнжуманлар сарайында Ўатанымыз ғәрезсизлигиниң 28 жыллығына бағышланған байрам салтанаты болып өтти Ғәрезсизлик – халқымыз ерискен ең жоқары, ең…

 59

ШАВКАТ МИРЗИЁЕВ: МӘРТ ҲӘМ ЖИГЕРЛИ ХАЛҚЫМЫЗ ӨЗИ ТАҢЛАП АЛҒАН ҒӘРЕЗСИЗЛИК ЖОЛЫНА БӘРҚУЛЛА САДЫҚ БОЛЫП КЕЛМЕКТЕ

«Өзбекстан» халықаралық әнжуманлар сарайында 31-август күни мәмлекетимиз ғәрезсизлигиниң жигирма сегиз жыллығына бағышланған байрам салтанаты болып өтти,-деп хабар береди Өзбекстан Республикасы…

 65

МӘМЛЕКЕТИМИЗДИҢ ЖОҚАРЫ СЫЙЛЫҚЛАРЫ ТАПСЫРЫЛДЫ

Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтиң пәрманларына муўапық, Ўатанымыз ғәрезсизлигиниң 28 жыллығы мүнәсибети менен илим, билимлендириў, денсаўлықты сақлаў, әдебият, мәденият ҳәм…

 146

ХАЛҚЫМЫЗДЫҢ ИСЕНИМЛИ УМТЫЛЫСЫ ҲӘМ ҮЛКЕН ДӨРЕТИЎШИЛИК ПОТЕНЦИАЛЫНЫҢ БЕЛГИСИ

Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев 30-август күни Ташкент қаласында әмелге асырылып атырған дөретиўшилик жумыслары менен танысты. Жаңа ири санаат имаратлары,…

 61

ЎАТАНЫМЫЗДЫҢ ЖОҚАРЫ СЫЙЛЫҚЛАРЫ ТАПСЫРЫЛДЫ

Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтиң пәрманларына муўапық, ғәрезсизлигимиздиң 28 жыллығы алдында бир топар жерлеслеримиз ҳәм мәмлекетимиз бенен нәтийжели бирге ислесип киятырған сырт…

 54

ЎАТАНЫМЫЗДЫҢ ЖОҚАРЫ СЫЙЛЫҚЛАРЫ ТАПСЫРЫЛДЫ

Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтиң пәрманларына муўапық, ғәрезсизлигимиздиң 28 жыллығы алдында бир топар жерлеслеримиз ҳәм мәмлекетимиз бенен нәтийжели бирге ислесип…

 123

«ШАРҚ ТАРОНАЛАРИ»: ДОСЛЫҚ ҲӘМ АЎЫЗБИРШИЛИКТИ ЖЫРЛАЎ

Самарқанд қаласында 30-август күни «Шарқ тароналари» XII халықаралық музыка фестивалы жуўмақланды. Музыка, қосық инсанның кеўлинде ең нәзик сезимлерди оятыўшы, адамды…

 61

АЗАТЛЫҚ ГҮРЕСИЎШИЛЕРИ ҲӘМ ЗУЛЫМЛЫҚ ҚУРБАНЛАРЫНЫҢ ЕСТЕЛИГИ ХАЛҚЫМЫЗ ЖҮРЕГИНДЕ МӘҢГИ ЖАСАЙДЫ

Халқымыз тарийхтың сан-санақсыз басқыншылықлары ҳәм ғаўғаларына қарамастан, миллий өзлигин ҳәм әзелий қәдириятларын сақлап қалып, бүгинги раўажланған заманға мүлтиксиз жетип келиўинде…

 71

ӨЗБЕКСТАН ҲӘМ БЕЛАРУСЬ ПРЕЗИДЕНТЛЕРИ ТЕЛЕФОН АРҚАЛЫ СӨЙЛЕСТИ

Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев 31-август күни Беларусь Республикасы Президенти Александр Лукашенко менен телефон арқалы сөйлести. Сәўбетлесиў басында мәмлекетимиз басшысы…

 52