ӨЗБЕКСТАН ЖАСЛАРЫНА БАЙРАМ ҚУТЛЫҚЛАЎЫ

Қәдирли перзентлерим! Сиз, әзиз ул-қызларымды, сизлердиң тимсалыңызда пүткил халқымызды елимизде кеңнен белгиленип атырған Жаслар күни менен шын жүректен қутлықлайман. Усы…

 29

2019-жыл 1-июльден баслап Жоқары билимлендириў мәкемелери оқытыўшыларының мийнет ҳақылары көтериледи.

  Жоқары билимлендириў мәкемелериниң басшылары, профессор-оқытыўшыларының қурамы ҳәм бюджет қаржылары есабынан фундаменталь, әмелий изертлеўлер ҳәм инновациялық жумыслардың илимий-техникалық бағдарламаларын әмелге…

 202

Бүгин 1-июльден баслап 50 ҳәм 100 сумлық банкнотлар өз күшин жойытады

  Бурын хабар еткенимиздей, ески үлгидеги 50 ҳәм 100 сумлық тийинларын, сондай–ақ, 50, 100, 200 ҳәм 500 сумлық банкнотларын алмастырыў…

 76

ЖАСЛАРДЫҢ АРЗЫЎ-НИЙЕТЛЕРИН, АЛДЫНҒЫ ИДЕЯЛАРЫ МЕНЕН БАСЛАМАЛАРЫН ӘМЕЛГЕ АСЫРЫЎ ЖОҚАРЫ БАСҚЫШҚА КӨТЕРИЛМЕКТЕ

Пайтахтымыздағы «Хумо арена» спорт сарайында 30-июнь – Жаслар күни мүнәсибети менен салтанатлы илаж болып өтти. Онда Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси…

 32

ӨЗБЕКСТАН ЖАСЛАРЫНА БАЙРАМ ҚУТЛЫҚЛАЎЫ

Қәдирли перзентлерим! Сиз, әзиз ул-қызларымды, сизлердиң тимсалыңызда пүткил халқымызды елимизде кеңнен белгиленип атырған Жаслар күни менен шын жүректен қутлықлайман. Усы…

 27

ЖАҢА САНААТ ҚУЎАТЛЫЛЫҚЛАРЫ ҲӘМ ИНФРАСТРУКТУРАЛЫҚ ИМКАНИЯТЛАР ХАЛҚЫМЫЗДЫҢ АБАДАНЛЫҒЫНА ХЫЗМЕТ ЕТЕДИ

Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев 28-июнь күни Яшнобод ҳәм Қибрай районларында әмелге асырылып атырған қурылыс жумыслары, ири жойбарлар менен танысты….

 30

ХАЛҚЫМЫЗДЫҢ АБАДАН ТУРМЫСЫН ТӘМИЙИНЛЕЎДЕ ЖАҢА ҚӘДЕМ

Усы жыл 28-июнь күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтиң Олий Мажлис Сенатының жигирмаланшы жалпы мәжилисиндеги шығып…

 46

ҚАЛА ҲӘМ АЎЫЛЛАРЫМЫЗ ЖӘНЕ ДЕ АБАДАНЛАСАДЫ

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2019-жыл 4-июньдеги «Елатлы пунктлерди абаданластырыў тараўындағы жумыслардың нәтийжелилигин арттырыўға байланыслы қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарары менен, турақ жай…

 65

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ЖИГИРМА АЛТЫНШЫ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МӘЛИМЛЕМЕ

Усы жыл 29-июнь күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң жигирма алтыншы сессиясы болып өтти. Оған Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты ҳәм…

 94

«МАРД ЎҒЛОН» МӘМЛЕКЕТЛИК СЫЙЛЫҒЫ МЕНЕН СЫЙЛЫҚЛАЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары Мәмлекетимизде әмелге асырылып атырған кең көлемли реформаларда белсендилик көрсетип, өзиниң билим ҳәм қәбилети, умтылыўшаңлығы ҳәм интакерлиги,…

 64