Айдаўшылардың мийнет ҳаққысын төлеўде үстеме ҳәм қосымша мийнет ҳақылары белгиленеди

Автомобиль транспорты айдаўшыларының мийнетине ҳақы толеўдиң улыўма шәртлери ҳаққындағы нызам Әдиллик министрлигинде мәмлекет дизимнен өткерилди. Бул ҳаққында министрликтиң «Ҳуқуқый мәлимлеме»…

 157

Смартфонлардың және бир қәўипли тәрепи анықланды

Халықаралық илимпазлар топары уйқыға кетиўден алдын смартфоннан пайдаланыўшы балаларда уйқының шала болыўы ҳәм семириў қәўипи артыўы менен қәўетерлилик күшейиўин анықлады. Бул…

 211

Тотықус жако  – планетаның ақыллы тотықуслар арасында ең «сөйлемшеги»

Тотықуслардың айырым түрлери сойлеп биледи, бирақ бул көпшилик ойлағанындай ҳәр қашан да тыңлаған нәрсесине көзабаға еликлейди дегени емес. Жако тотықуслары…

 126

Өзбекстанда ислемей турған социаллық тармақларда мәмлекетлик уйымлар ҳәм шөлкемлердиң каналлары шөлкемлестириледи

Өзбекстан Республикасы Президентиниң «Жәмийетте ҳуқуқый сана ҳәм ҳуқуқый мәдениятты арттырыў системасын түп тийкарынан жетилистириў ҳаққында»ғы пәрманында ҳуқуқый үгит-нәсиятлаўдың  инновациялық усылларын…

 100

МОЙНАҚ РАЙОНЫНДА МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТЛЕР ОРАЙЫНЫҢ ҚУРЫЛЫСЫ БАСЛАНДЫ

Аралбойы аймағын, жергиликли халықтың турмыс шараятын жақсылаў, елатлы пунктлердиң инфраструктурасын раўажландырыўға айрықша итибар қатарылмақта. Бул ўазыйпаларды әмелге асырыў ушын Мәмлекетимиз…

 381

ҮГИТ-НӘСИЯТ ҲӘМ ТҮСИНИК ЖУМЫСЛАРЫ ЖАНЛАНБАҚТА

Жаңа жыл басындағы суўық күнлерде cоциаллық тармакларының биринде Өрт қәўипсизлиги хызметкерлери түни менен үйме-үй жүрип, адамларды сергекликке, суўық күнлеринде өрт…

 122

БРИТАНИЯЛЫ ЭКСПЕРТЛЕР ӨЗБЕКСТАНЛЫ БАСШЫ ҲАЯЛ-ҚЫЗЛАРДЫҢ ТӘЖИРИЙБЕСИН ҮЙРЕНБЕКТЕ

Ташкентте Британия Кеңесиниң ҳаял-қызларда жетекшилик қәбилетин арттырыў, бул ушын қолда бар имканиятларды көрип шығыў ҳәм халықаралық тәжирийбени үйрениўди нәзерде тутатуғын…

 110

ИЙТ ИЙТЛИГИН ЕТКЕНДЕ…

(Болған ўақыя) «Кийет» аўылындағы палўан мүшели Қудайберген атамыз аўзы дуўалы, ийман жүзли адам еди. Кешке жақын үйине жумыс бабы менен…

 206

АРАЛ БОЙЛАП ФОТОСАЯХАТ

  Мақаланың сүўретлери ӨзА фотохабаршысы М.Ҳабибуллаев тәрепинен түсирилген.  

 172

ҚЫРҒАЎЫЛЛАРДЫҢ САНЫН ҚАЛАЙЫНША КӨБЕЙТИЎГЕ БОЛАДЫ?

Жақында, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 2019-жыл 16-январьдағы «Қарақалпақстан Республикасы аймағында қырғаўылларды қорғаў ҳәм бас санын көбейтиў илажлары ҳаққында»ғы қарары шыққан…

 140

УКРАИНАДА БИР ҲӘПТЕДЕ 3 МЫҢ 300 ГЕ ШАМАЛАС АДАМ ҚЫЗЫЛШАҒА ШАЛЫНҒАН

Украинада бир ҳәптеде 3 мың 300 ге шамалас адам қызылшаға шалынды. Бул ҳаққында Денсаўлықты сақлаў министрлигиниң жәмийетлик саламатлық орайының баспасөз…

 99

РАЙОНДА ЭЛЕКТР ТӘМИЙНАТЫ ТУРАҚЛАСТЫ

Мойнақ районында электр энергиясын тутыныўшыларға жеткерип бериў бойынша 2018-жыл даўамында көплеген жумыслар әмелге асырылды. Соның ишинде, райондағы электр энергиясы тутыныўшыларына…

 308

ШАВКАТ МИРЗИЁЕВ БРАЗИЛИЯ ПРЕЗИДЕНТИНЕ КЕЎИЛ АЙТТЫ

Президент Шавкат Мирзиёев Бразилияның Брумадинью муниципалитетинде плотина жарылыўы ақыбетинде көплеген адамлар қайтыс болғаны мүнәсибети менен 28-январь күни мәмлекет Президенти Жаир…

 97

Мойнақ районында ақыллы китапхана шөлкемлестириў бойынша жойбар ислеп шығылды

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты киши мәжилислер залында институттың бир топар белсенди жаслары қатнасыўында студентлер арасында инновациялық идеялар ҳәм…

 118