ПРЕЗИДЕНТИМИЗ ШАВКАТ МИРЗИЁЕВТИҢ ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘМЛЕКЕТЛИК ҒӘРЕЗСИЗЛИГИНИҢ ЖИГИРМА ЖЕТИ ЖЫЛЛЫҒЫНА БАҒЫШЛАНҒАН САЛТАНАТЛЫ МӘРЕСИМДЕ ШЫҒЫП СӨЙЛЕГЕН СӨЗИ

Ассалаўма әлейкум, қәдирли ўатанласлар! Ҳүрметли мийманлар! Ханымлар ҳәм мырзалар! Бәринен бурын, сиз әзизлерди, сизлер арқалы пүткил халқымызды ең уллы, ең…

 146

ХАЛҚЫМЫЗДЫҢ ЕҢ УЛЛЫ, ЕҢ ӘЗИЗ БАЙРАМЫ

«Өзбекстан» халықаралық әнжуманлар сарайында Ўатанымыз ғәрезсизлигиниң 27 жыллығына бағышланған байрам салтанаты болып өтти. Ғәрезсизлик – уллы жемис. Ол барлық халықларды…

 178

Өзбекстанда ҳәр айда «Автомобильсиз күн» өткериледи. Қайсы күнге туўра келеди?

Жол ҳәрекети қәўипсизлиги күнин өткериў ҳәм жол-транспорт ҳәдийселери профилактикасының нәтийжелилигин арттырыў илажлары ҳаққындағы Ҳүкиметлик қарар қабыл етилди. Бул ҳаққында Әдиллик…

 222

ПАЙТАХТЫМЫЗДА ЖАҢА ТУРАҚ ЖАЙЛАР ПАЙДАЛАНЫЎҒА БЕРИЛДИ

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 23-октябрьдеги арнаўлы қарарына муўапық, республикамызда өткен жылы заманагөй жойбарлар тийкарында он бес 5 қабатлы көп квартиралы…

 311

АТА-БАБАЛАРЫМЫЗ ЕСТЕЛИГИ МӘҢГИ ЖАСАЙДЫ

Ел-журтымыздың азатлығы жолында, халқымыздың қәдир-қымбаты, ар-намысы, миллий қәдириятларымызды қорғаўда, езиўшиликке қарсы машақатлы гүреслерде қурбан болған ўатанласларымыздың естелиги миннетдар әўладлар ядында…

 226

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы  М.Т.Ерниязовтың Өзбекистан Республикасы мәмлекетлик Ғәрезсизлигиниң жигирма жети жыллығына бағышланған салтанатлы мәресимдеги қутлықлаў сөзи

Ассалаўма әлейкум, ҳүрметли мийманлар! Қәдирли ўатанласлар!  Ең дәслеп, Сизлерди ҳәм Сизлер арқалы гүллән халқымызды елимиз тарийхындағы ең уллы ҳәм ең…

 219

МИЙНЕТЛЕРИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНЫП, ХОШАМЕТЛЕНДИ

Ең уллы байрамымыз-Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң  27 жыллық байрамы жақынласқан сайын кеўлимизди шексиз қуўаныш сезимлери бийлемекте. Халқымыздың уллы пазыйлетлеринен бири-байрамларды…

 368

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы  М.Т.Ерниязовтың Өзбекистан Республикасы мәмлекетлик Ғәрезсизлигиниң жигирма жети жыллығына бағышланған салтанатлы мәресимдеги қутлықлаў сөзи

Ассалаўма әлейкум, ҳүрметли мийманлар! Қәдирли ўатанласлар!  Ең дәслеп, Сизлерди ҳәм Сизлер арқалы гүллән халқымызды елимиз тарийхындағы ең уллы ҳәм ең…

 140

Өзбекстан Республикасы Ғәрезсизлигиниң 27 жыллығы мүнәсибети менен Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик сыйлықлары менен сыйлықлаў ҳаққында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президумының Қарары

Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы 85-статьясының 6-бәнтине муўапық, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Президиумы Қ А Р А Р     Е Т Е Д…

 270

ХАЛҚЫМЫЗ КҮТКЕН УЛЛЫ БАЙРАМ

Өзбекстан Республикасы ғәрезсизлигиниң 27 жыллығына бағышланып пайтахтымыздағы Ашық театрда болып өткен «Әзиз ҳәм жалғызымсаң, жанажан Өзбекстаным!» театрластырылған әдебий музыкалы-хореографиялық байрам…

 237

БАЙРАМҒА БАҒЫШЛАНҒАН АШЫҚ БИРИНШИЛИК ӨТКЕРИЛДИ

Елимиз ғәрезсизлигиниң 27 жыллық байрамы мүнәсибети менен «Әзиз ҳәм жалғызымсаң, жанажан Өзбекстаным!» сүрени астында спорттың өзбек жаўынгерлик өнери түри бойынша…

 250

ШЫН ЖҮРЕКТЕН ҚУТЛЫҚЛАЎЛАР

Елимиз ғәрезсизлигиниң 27 жыллығы мүәсибети менен Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтиң атына сырт еллер ҳәм ҳүкиметлер басышларынан шын жүректен қутлықлаўлардың…

 126

ИМКАНИЯТЛАРДАН ТОЛЫҚ ПАЙДАЛАНЫЎ, ЖАҢАША КӨЗҚАРАС ПЕНЕН МИЙНЕТ ЕТИЎ-ХАЛҚЫМЫЗДЫҢ АБАДАНЛЫҒЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА АРТТЫРЫЎДЫҢ ӘҲМИЙЕТЛИ ФАКТОРЫ

Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев орынларда социаллық-экономикалық реформалардың барысы, әмелге асырылып атырған дөретиўшилик ҳәм абаданластырыў жумыслары, ири жойбарлар менен танысыў,…

 155

Август айында Өзбекстан бойынша ең қымбат өсимлик майы ҳәм ең арзан гөш Нөкисте бақланды

Өзбекстан Миллий мәлимлеме агентлиги (ӨзА) Өзбекстан тутыныўшылар ҳуқықларын қорғаў жәмийетлери федерациясының Қарақалпақстан Республикасы, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қаласындағы орайлық базарларда сатылып…

 159

УСТАЗ ХУДОЖНИККЕ МҮНӘСИП САЎҒА БОЛДЫ

Өзбекстан Республикасы ғәрезсизлик байрамының жигирма жети жыллық байрамы алдынан Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының қарары менен бир қатар жерлеслеримиз елимиз…

 264

НМПИ профессоры Кеңесбай Алламбергенов «Қарақалпақстан халық жазыўшысы» ҳүрметли атағы менен сыйлықланды

Елимиз ғәрезсизлигин беккемлеў, оның экономикалық қүдиретин арттырыў ислерине қосқан мүнәсип үлеси, елимизде барлық тараўларда әмелге асырылып атырған кең көлемли реформалардағы…

 241