Мәденият ҳәм мәмлекетлик архив мәкемелери хызметкерлериниң мийнет ҳақысы 45 процентке көбейтилди

Усы жылдың 1-июнь күнинен баслап мәмлекетлик мәденият мәкемелериниң административлик-басқарыў, көркемлик-басқарыў, артистлик, дөретиўшилик ҳәм басқа хызметкерлерине және мәмлекетлик архивлери басшы хызметкерлериниң…

 152