ЖӘНЕ БИР ХОШ ХАБАР: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН ХАБАР АГЕНТЛИГИ ТИЙКАРҒЫ СЫЙЛЫҚҚА МҮНӘСИП ТАБЫЛДЫ

 Ташкентте өткерилип атырған «Алтын қәлем» XIII Миллий сыйлығы ушын халықаралық таңлаўдың жеңимпазларын ҳәм сыйлы орын ийелерин сыйлықлаўға бағышланған салтанатлы илаждан және…

 149

ЖӘНЕ БИР ХОШ ХАБАР: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН ХАБАР АГЕНТЛИГИ ТИЙКАРҒЫ СЫЙЛЫҚҚА МҮНӘСИП ТАБЫЛДЫ

 Ташкентте өткерилип атырған «Алтын қәлем» XIII Миллий сыйлығы ушын халықаралық таңлаўдың жеңимпазларын ҳәм сыйлы орын ийелерин сыйлықлаўға бағышланған салтанатлы илаждан…

 351

ХОШ ХАБАР: ЕСИМХАН ҚАНААТОВ ЖЕҢИМПАЗ БОЛДЫ!

Ташкентте «Алтын қәлем»  XIII Миллий сыйлығы ушын халықаралық таңлаўдың жеңимпазларын ҳәм сыйлы орын ийелерин сыйлықлаўға бағышланған салтанатлы илаж болып өтпекте….

 319

 «КАМАЛАК БИЛИМДАНЛАРЫ»  АНЫҚЛАНДЫ

Бурын хабар етилгениндей, усы жыл 1–3-май күнлери аралығында пайтахтымызда Өзбекстан жаслар аўқамы тәрепинен өткерилетуғын «Камалак билимданлары» таңлаўының Өзбекстан Республикалық басқышы…

 196

УРЫС ҚАТНАСЫЎШЫЛАРЫНА ҲҮРМЕТ КӨРСЕТИЛДИ

 Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов Еслеў ҳәм қәдирлеў күни алдынан пайтахтымызда жасайтуғын бир қатар Екинши жер жүзилик урыс қатнасыўшыларының…

 155

СОЦИАЛЛЫҚ ЖӘРДЕМГЕ МҮТӘЖ ШАҢАРАҚЛАР ДЫҚҚАТ ОРАЙЫМЫЗДА,

-дейди пайтахтымыздағы 20-санлы «Гөне қала» мәкан пуқаралар жыйынының баслығы Гүлнара Утемуратова. «Саўап исти ҳәр ким ислеўи, ҳәр күни ислеўи керек»….

 207

УРЫС ЖЫЛЛАРЫНЫҢ ЖАЛЫНЛЫ ҚОСЫҚ ҲӘМ НАМАЛАРЫ

Пайтахтымыздағы Әмир Темур атындағы мәдений дем алыў бағында Еслеў ҳәм қәдирлеў күни алдынан «Ҳеш ким, ҳеш қашан умытылмайды» темасында концерт…

 196

4-май күни ҚМУда «Қуўнақлар ҳәм зийреклер» таңлаўының аймақлық басқышы болып өтеди

Усы жылдың 4-май күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң мәденият сарайында «Қуўнақлар ҳәм зийреклер» таңлаўының аймақлық басқышы болып өтеди. Онда…

 152