5-КЛАСС БАЛАНЫ ЗОРЛАЎДА ГҮМАН ТУЎДЫРҒАН ШАХСҚА ИЗЛЕЎ САЛЫНДЫ

  Өзбекистан Республикаси Жынаят Кодексиниң 119-статьясы 4-бөлиминде көрсетилген жынаятты ислегенликте (5-класс оқыўшысын ғайрытәбийғый усылда зорлап, намысына тийиўде) гүман туўдырған 1972-жылы…

 1108

АРМАТУРА УРЛАҒАН «АЗАМАТЛАР» ҚОЛҒА АЛЫНДЫ

  2018-жыл 5-февральдан 6-февральға өтер түнде саат 00:15 лер шамасында хызмет бабында жүрген автопатруль хызметкерлери Төрткүл гүзары менен Беруний көшесиниң…

 178

ЖИЗЗАҚ ЎӘЛАЯТЫНЫҢ МУЗЫКАЛЫ ДРАМА ТЕАТРЫ ЖӘМӘӘТИ РЕСПУБЛИКАМЫЗДА

Усы жылдың 13-16-февраль күнлери аралығында Жиззақ ўәлаятының музыкалы драма театры жәмәәти гастроль сапары менен республикамыздың Төрткүл, Беруний, Елликқала районларында болады….

 93

НМПИ СТУДЕНТИ РОССИЯДА ӨТКЕРИЛГЕН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТАҢЛАЎДА ГРАН-ПРИ ЖЕҢИМПАЗЫ БОЛДЫ

Усы жылдың 10-12-февраль күнлери аралығында Россия Федерациясының Екатеринбург қаласында өткерилген «Краски народов мира в проектах берега надежды» таңлаўына фольклор жөнелиси…

 266

ФИЗИКАЛЫҚ ШАХСЛАР ТӘРЕПИНЕН ТОВАРЛАРДЫ БАЖЫХАНА ШЕГАРАСЫ АРҚАЛЫ АЛЫП ӨТИЎ ЖӘНЕ ДЕ АҢСАТЛАСТЫ

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 6-февральдағы “Физикалық шахслар тәрепинен товарларды бажыхана шегарасы арқалы алып өтиўди тәртипке салыў ис-илажлары ҳаққында” қарары менен…

 181

НӨКИСЛИ СТУДЕНТ ҚЫЗ БАТАРЕЯЛАРДЫ ҚУЎАТЛАНДЫРАТУҒЫН ЖАҢА ҮСКЕНЕ ОЙЛАП ТАПТЫ

  Өзбекистан бойынша тек 5 студент ылайық көрилген Муҳаммед әл-Хорезмий атындағы стипендияның ийеси, бир қанша халықаралық ҳәм жергиликли илимий конференциялардың…

 494

НӨКИС РАЙОНЛЫҚ ФЕРМЕР ҚӘЎЕНДЕРЛИК ЕСАБЫНАН АЎЫЛҒА МЕКТЕП ҚУРЫП БЕРДИ

«…Мектепке биринши классқа қәдем қойғанымда мектебимиз қулайын деп тур еди. Соң ол бузылды ҳәм бизлер биреўдиң үйинде оқып жүрдик. Үйдиң…

 179