ҚОСЫҚШЫЛАР КЛИПИ УШЫН ДА ЛИЦЕНЗИЯСЫНАН АЙРЫЛЫЎЫ МҮМКИН

Бизде «Көркем кеңес» жумыс басламақта. Енди ҳәр бир қосықшы клипти сүўретке алып, таяр болған өнимин тиккелей эфирге емес, ал жаңадан…

 181

«UZ-KOR GAS CHEMICAL» ХЫЗМЕТКЕРИ ЖАҢА ВЕЛОСИПЕД ТҮРИН ОЙЛАП ТАПТЫ

Үстирт газ-химия комплексиниң Әскерийлестирилген өрт қәўипсизлиги отряды қәнигелери өрттиң алдын алыў бойынша илажларды жетилистириў мақсетинде объектлерди аралаў ушын бақлаў велосипедин…

 245

ҲАЯЛ-ҚЫЗЛАРДЫ ҲӘР ТӘРЕПЛЕМЕ ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАЎ БӘРҚУЛЛА ДЫҚҚАТ-ИТИБАРЫМЫЗ ОРАЙЫНДА БОЛАДЫ

Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтиң басшылығында 7-февраль күни ҳаял-қызларды ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў ҳәм шаңарақ институтын беккемлеў мәселелерине бағышланған мәжилис болып…

 53

ҲАЯЛ-ҚЫЗЛАРДЫ ҲӘР ТӘРЕПЛЕМЕ ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАЎ БӘРҚУЛЛА ДЫҚҚАТ-ИТИБАРЫМЫЗ ОРАЙЫНДА БОЛАДЫ

Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтиң басшылығында 7-февраль күни ҳаял-қызларды ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў ҳәм шаңарақ институтын беккемлеў мәселелерине бағышланған мәжилис болып…

 76