КИР ЖУЎЫЎ МАШИНАСЫН ОҢЛАЎҒА БЕРГЕН ПУҚАРА ЕКИ ЖЫЛДАН БЕРЛИ МАШИНАСЫН ҚАЙТАРЫП АЛА АЛМАЙ АТЫР

Қарақалпақстан Республикасы тутыныўшылардың ҳуқықларын қорғаў жәмийетлери Федерациясының исеним телефонына Нөкис қаласы, 21-киши районында жасаўшы Т.Ж. мүрәжат етеди. Ол «Қырық қыз»…

 219

КЕКСЕ АДАМДЫ АЛДАҒАН САТЫЎШЫНЫҢ ӨЗИ ЕКИ ЕСЕ ШЫҒЫНДАР БОЛДЫ

Қыс күнлери ҳәр биримиз ыссы кийимлер кийгимиз келеди, әлбетте. Сатыўшы қанша баҳасын көтерсе де, еплеп келисемиз. Бирақ, сатып алыў пайытында…

 243

ТАХТАКӨПИРДЕ БЫЙЫЛ МӘМЛЕКЕТЛИК ЕМЕС 4  БАҚША ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЛЕДИ

Тахтакөпир районлық мектепке шекемги билимлендириў бөлимине бүгинги күнде 8 мектепке шекемги билимлендириў мәкемелери ҳәм 6 филиал қараслы болып, оларда 143…

 174

5 МИЛЛИОН СУМЛЫҚ ТЕЛЕВИЗОРДЫ АЛДАП САТҚАН САТЫЎШЫНЫҢ ҲИЙЛЕСИ ӘМЕЛГЕ АСПАДЫ

Жақында пуқараларымыздың бири Хожели районы Орайлық базары жанындағы турмыслық дүканынан 5 миллион 100 мың сумға телевизор сатып алады. Тексерип көреди….

 270

ТӘБИЯТҚА ЗЫЯН ЖЕТКЕРГЕН МЫҢНАН АСЛАМ АДАМҒА ЖӘРИЙМА САЛЫНДЫ

Ҳәзирги ўақытта қоршаған орталықтың тазалығын сақлаў, экология мәселелери күнниң ең әҳмийетли мәселелеринен бири сыпатында қаралмақта. Мағлыўматларға қарағанда, Қарақалпақстан Республикасы Экология…

 139

ИСЛАМ КӘРИМОВТЫҢ ЕСТЕЛИГИ ЖҮРЕКЛЕРИМИЗДЕ МӘҢГИ ЖАСАЙДЫ

Елимиздиң биринши Президенти, уллы мәмлекетлик ҳәм сиясий ғайраткер, өзбек халқының атақлы перзенти Ислам Кәримов туўылғанының 80 жыллығы кеңнен белгиленбекте. Ғәрезсизлик…

 123

КИШИ САНААТ ЗОНАЛАРЫНАН КИМГЕ ҚАНДАЙ ПАЙДА?

  Республикамыздың Мойнақ районында бурынғы «Мойнақ балық консерва» комбинатының орнында ҳәм 5-қурылыс басқармасы аймағында жәми 20,5 гектар майданда «Мойнақ киши…

 206

ФЕДЕРАЦИЯ ЕСАБАТЫ:  ӨТКЕН ЖЫЛДА 967 МҮРӘЖАТТЫҢ 933 И УНАМЛЫ ШЕШИЛГЕН

 Усы жыл 31-январь күни Қарақалпақстан Республикасы Тутыныўшылардың ҳуқықларын қорғаў жәмийетлери Федерациясының өткен жыл даўамындағы  жумысларының жуўмақларына бағышланған Кеңес мәжилиси болып…

 159

ӨЗБЕКИСТАН ПРЕЗИДЕНТИ ШАВКАТ МИРЗИЁЕВТИҢ ҚАРШЫ ҚАЛАСЫНДА ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИ ИСЛАМ КӘРИМОВТЫҢ ЕСТЕЛИГИ АШЫЛЫЎЫНА БАҒЫШЛАН”АН САЛТАНАТЛЫ МӘРЕСИМДЕГИ ШЫҒЫП СӨЙЛЕГЕН СӨЗИ

 Қәдирли ўатанласлар! Ҳүрметли Татьяна Акбаровна! Әзиз Қашқадәрья халқы! Усы күнлерде елимизде уллы мәмлекетлик ҳәм сиясий ғайраткер, ғәрезсиз Өзбекистан мәмлекетиниң тийкарын…

 132

ӨЗБЕКИСТАН ПРЕЗИДЕНТИ ШАВКАТ МИРЗИЁЕВТИҢ САМАРҚАНД ҚАЛАСЫНДА ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИ ИСЛАМ КӘРИМОВТЫҢ МАВЗОЛЕЙ КОМПЛЕКСИ АШЫЛЫЎЫНА БАҒЫШЛАНҒАН МӘРЕСИМИМДЕГИ ШЫҒЫП СӨЙЛЕГЕН СӨЗИ

Ассалаўма әлейкум, әзиз ўатанласлар! Ҳүрметли Татьяна Акбаровна! Қәдирли Самарқанд халқы! Усы күнлерде Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти ҳүрметли Ислам Әбдиғаниевич Кәримовтың…

 616