PR-хабар: Мәжбүрий орынлаў бюросы «халық пенен жүзбе-жүз көристи» (фото)

Мәжбүрий орынлаў бюросы Қарақалпақстан бөлими тәрепинен мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыў органлары хызметиниң ашық-айдынлығын тәмийинлеў бағдарындағы мәмлекетлик сиясатты әмелге асырыў шеңберинде…

 213