ҮСТИРТТЕГИ СЫРЛЫ СҮЎРЕТЛЕР. ОЛАР НЕЛЕР?

  Илимде «жебе тәризли қурылыс» термини менен белгили болған Үстирттеги үлкен көлемдеги сырлы сүўретлер бүгинги күнге шекем илимпазлардың пикирталасларына себеп…

 638

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН АЙМАҒЫНДА 2018-ЖЫЛ 9-ЯНВАРЬ КҮНИ КҮТИЛЕТУҒЫН ҲАЎА РАЙЫ

Елатлы пунктлер Ҳаўаның температурасы Метео қубылыслар, жаўын-шашын Самалдыӊ тезлиги м/с Түнде күндиз Каракалпакия -3-5 -1-3 Күнниң екинши ярымында жауын-шашын болады…

 201

ДУБАЙ ШЕЙХЛАРЫ НЕ УШЫН ҲӘР ЖЫЛЫ ҚАРАҚАЛПАҚСТАНҒА КЕЛЕДИ? (ФОТО)

Қарақалпақстан Республикасы экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў бойынша мәмлекетлик комитетиниң мәлим етиўинше, ҳәр жылы Дубай шейхлары Қарақалпақстанға аў мәўсимин өткериў…

 1038