«Егер менде усындай сүт беретуғын сыйырлар болғанда, пүткил дүньяны сыр менен тәмийинлеген болар едим»

Италиялы исбилермен Джанни Сфоджа Қарақалпақстанда өсирилетуғын қара маллардың сүти ҳаққында Пүткил дүньяға аты белгили италиялы сыр таярлаўшы, “Сфоджатек” компаниясының президенти…

 231

ҚАРАҚАЛПАҚСТАНЛЫ ЖАСЛАР КОРEЯЛЫ ҚӘНИГEЛEРДИ ҲАЙРАН ҚАЛДЫРДЫ

  Бeрдақ атындағы Қарақалпақ мәмлeкeтлик унивeрситeти журналистика тәлим бағдары 4-курс  студeнтлeри  жақында Нөкис қаласындағы бир қатар әҳмийeтли орынларға саяxат  eткeни…

 322