КИР ЖУЎЫЎ МАШИНАСЫН ОҢЛАЎҒА БЕРГЕН ПУҚАРА ЕКИ ЖЫЛДАН БЕРЛИ МАШИНАСЫН ҚАЙТАРЫП АЛА АЛМАЙ АТЫР

Қарақалпақстан Республикасы тутыныўшылардың ҳуқықларын қорғаў жәмийетлери Федерациясының исеним телефонына Нөкис қаласы, 21-киши районында жасаўшы Т.Ж. мүрәжат етеди. Ол «Қырық қыз»…

 191

КЕКСЕ АДАМДЫ АЛДАҒАН САТЫЎШЫНЫҢ ӨЗИ ЕКИ ЕСЕ ШЫҒЫНДАР БОЛДЫ

Қыс күнлери ҳәр биримиз ыссы кийимлер кийгимиз келеди, әлбетте. Сатыўшы қанша баҳасын көтерсе де, еплеп келисемиз. Бирақ, сатып алыў пайытында…

 212

ТАХТАКӨПИРДЕ БЫЙЫЛ МӘМЛЕКЕТЛИК ЕМЕС 4  БАҚША ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЛЕДИ

Тахтакөпир районлық мектепке шекемги билимлендириў бөлимине бүгинги күнде 8 мектепке шекемги билимлендириў мәкемелери ҳәм 6 филиал қараслы болып, оларда 143…

 147

5 МИЛЛИОН СУМЛЫҚ ТЕЛЕВИЗОРДЫ АЛДАП САТҚАН САТЫЎШЫНЫҢ ҲИЙЛЕСИ ӘМЕЛГЕ АСПАДЫ

Жақында пуқараларымыздың бири Хожели районы Орайлық базары жанындағы турмыслық дүканынан 5 миллион 100 мың сумға телевизор сатып алады. Тексерип көреди….

 240

ТӘБИЯТҚА ЗЫЯН ЖЕТКЕРГЕН МЫҢНАН АСЛАМ АДАМҒА ЖӘРИЙМА САЛЫНДЫ

Ҳәзирги ўақытта қоршаған орталықтың тазалығын сақлаў, экология мәселелери күнниң ең әҳмийетли мәселелеринен бири сыпатында қаралмақта. Мағлыўматларға қарағанда, Қарақалпақстан Республикасы Экология…

 116

ИСЛАМ КӘРИМОВТЫҢ ЕСТЕЛИГИ ЖҮРЕКЛЕРИМИЗДЕ МӘҢГИ ЖАСАЙДЫ

Елимиздиң биринши Президенти, уллы мәмлекетлик ҳәм сиясий ғайраткер, өзбек халқының атақлы перзенти Ислам Кәримов туўылғанының 80 жыллығы кеңнен белгиленбекте. Ғәрезсизлик…

 103

КИШИ САНААТ ЗОНАЛАРЫНАН КИМГЕ ҚАНДАЙ ПАЙДА?

  Республикамыздың Мойнақ районында бурынғы «Мойнақ балық консерва» комбинатының орнында ҳәм 5-қурылыс басқармасы аймағында жәми 20,5 гектар майданда «Мойнақ киши…

 164

ФЕДЕРАЦИЯ ЕСАБАТЫ:  ӨТКЕН ЖЫЛДА 967 МҮРӘЖАТТЫҢ 933 И УНАМЛЫ ШЕШИЛГЕН

 Усы жыл 31-январь күни Қарақалпақстан Республикасы Тутыныўшылардың ҳуқықларын қорғаў жәмийетлери Федерациясының өткен жыл даўамындағы  жумысларының жуўмақларына бағышланған Кеңес мәжилиси болып…

 125

ӨЗБЕКИСТАН ПРЕЗИДЕНТИ ШАВКАТ МИРЗИЁЕВТИҢ ҚАРШЫ ҚАЛАСЫНДА ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИ ИСЛАМ КӘРИМОВТЫҢ ЕСТЕЛИГИ АШЫЛЫЎЫНА БАҒЫШЛАН”АН САЛТАНАТЛЫ МӘРЕСИМДЕГИ ШЫҒЫП СӨЙЛЕГЕН СӨЗИ

 Қәдирли ўатанласлар! Ҳүрметли Татьяна Акбаровна! Әзиз Қашқадәрья халқы! Усы күнлерде елимизде уллы мәмлекетлик ҳәм сиясий ғайраткер, ғәрезсиз Өзбекистан мәмлекетиниң тийкарын…

 97

ӨЗБЕКИСТАН ПРЕЗИДЕНТИ ШАВКАТ МИРЗИЁЕВТИҢ САМАРҚАНД ҚАЛАСЫНДА ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИ ИСЛАМ КӘРИМОВТЫҢ МАВЗОЛЕЙ КОМПЛЕКСИ АШЫЛЫЎЫНА БАҒЫШЛАНҒАН МӘРЕСИМИМДЕГИ ШЫҒЫП СӨЙЛЕГЕН СӨЗИ

Ассалаўма әлейкум, әзиз ўатанласлар! Ҳүрметли Татьяна Акбаровна! Қәдирли Самарқанд халқы! Усы күнлерде Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти ҳүрметли Ислам Әбдиғаниевич Кәримовтың…

 422

ҚУТЛЫҚЛАЎ

Өзбекистан Республикасы Президенти Уллы Мәртебели Мырза Шавкат Мирзиёевқа Уллы Мәртебели Мырза, Ҳүрметли Президент! Сизге ҳәм Өзбекистан халқына футбол бойынша 23 жасқа…

 87

ТАХТАКӨПИРЛИ 9 ЖАСАР ҚЫЗ ЖӘҲӘН РЕКОРДЫН ЖАҢАЛАДЫ  Ол енди Гиннестиң рекордлар китабынан орын алмақшы

  «Zor TV» телеканалының «Индиго» жойбары, «Спорт» телеканалының «Rekord.uz»,   Қарақалпақстан телеканалының «Айқулақ» көрсетиўлери арқалы көпшиликке танылған, жаратылыс тәрепинен инам етилген…

 1955

ТАХТАКӨПИРДЕ ФЕРҒАНАЛЫ ФЕРМЕРЛЕР ЖУМЫС БАСЛАДЫ

 Тахтакөпир районына Ферғана ўәлаятынан келген 130дан аслам фермер хожалықлары басшылары ҳәм 15 штаб ағзалары райондағы резерв жер майданларын алып, фермерлик…

 186

КӨШЕГЕ ШЫҒЫНДЫ ТАСЛАҒАН ПУҚАРА 172 МЫҢ СУМ ЖӘРИЙМАҒА ТАРТЫЛДЫ

 Қарақалпақстан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў комитетиниң Шығындылардың пайда болыўы, топланыўы, сақланыўы, тасылыўы, утилизацияланыўы, қайта ислениўи, көмилиўи ҳәм реализациясын…

 109

ТАХТАКӨПИРДЕ 20 ЖӘЙРАНДЫ АТЫП ӨЛТИРГЕН БРАКОНЬЕРЛЕР ТӘБИЯТҚА 516 МИЛЛИОН СУМ ЗЫЯН КЕЛТИРГЕН

  Биоҳәртүрлилик ҳәм қорғалатуғын тәбийғый аймақларды қорғаў, олардан пайдаланыўды қадағалаў бойынша аймақлық инспекциялары Қарақалпақстан Республикасы бойынша оператив топары тәрепинен усы…

 279

СЕКСЕЎИЛ ШАПҚАН 15 ПУҚАРА 29,5 МЛН. СУМҒА «ТҮСТИ»

  Қыс айларында пуқараларымыздың тәбиятқа немқурайдылық пенен қараўы, отын сыпатында қайта тиклениўи оғада қыйын болған сексеўил ағашын шабыўы фактлери тез-тез…

 135