Ҳүжжетлер

КӘСИПЛИК БИЛИМЛЕНДИРИЎ МӘКЕМЕЛЕРИНИҢ ЖАҢА СИСТЕМАСЫ ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЛЕДИ

Өзбекстан  Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев 15-июль күни үзликсиз кәсиплик билимлендириў системасын және де жетилистириў мәселелери бойынша мәжилис өткерди. Бүгинги күнде…

  16.07.2019, 08:36 |   11

АЎЫЛ ХОЖАЛЫҒЫ МАШИНА ҚУРЫЛЫСЫН РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ – ЖОҚАРЫ ӨНИМДАРЛЫҚ ҲӘМ ДӘРАМАТ ГИРЕЎИ

Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев 12-июль күни Ташкент аўыл хожалығы техникасы заводына барып, ол жерде әмелге асырылып атырған инвестициялық жойбарлар…

  15.07.2019, 10:17 |   8

ҚАМСЫЗЛАНДЫРЫЎ БАЗАРЫН  РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ МӘСЕЛЕЛЕРИ ДОДАЛАНДЫ

Президент Шавкат Мирзиёев 10-июль күни қамсызландырыў хызметлери базарын раўажландырыў мәселелери бойынша мәжилис өткерди. Қамсызландырыў хызметлери экономиканы ҳәр қыйлы финанслық қәўип-қәтерлерден қорғаўшы…

  11.07.2019, 14:08 |   9

АВТОМОБИЛЬ ИСЛЕП ШЫҒАРЫЎ КӨЛЕМИН ҲӘМ САПАСЫН АРТТЫРЫЎ БОЙЫНША КӨРСЕТПЕЛЕР БЕРИЛДИ

Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев 8-июль күни автомобиль санаатын раўажландырыў мәселелерине бағышланған мәжилис өткерди. Мәмлекетимиздиң автомобиль қурылысы өткен жигирма үш…

  09.07.2019, 10:38 |   23

САЛЫҚ РЕФОРМАЛАРЫНЫҢ НӘТИЙЖЕЛЕРИ ТАЛЛАНЫП, ЖАҢА ЎАЗЫЙПАЛАР БЕЛГИЛЕНДИ

Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтиң басшылығында 5-июль күни биринши ярым жыллықта мәмлекетлик бюджетке түсимлердиң нәтийжелилигин таллаў ҳәм жаңа ўазыйпаларды белгилеў…

  08.07.2019, 10:06 |   13

ЗАМАНАГӨЙ АГРОЛОГИСТИКА ОРАЙЛАРЫ АЎЫЛ ХОЖАЛЫҒЫНДА КООПЕРАЦИЯНЫ КЕҢЕЙТЕДИ

Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев 4-июль күни аўыл хожалығы өнимлерин терең қайта ислеў ҳәм азық-аўқат өнимлериниң сапасын арттырыў мәселелерине бағышланған…

  05.07.2019, 10:26 |   21

ГЕОЛОГИЯ ТАРАЎЫН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТАНДАРТЛАР ТИЙКАРЫНДА РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ БОЙЫНША ЎАЗЫЙПАЛАР БЕЛГИЛЕНДИ

Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев 1-июль күни геологиятараўын буннан былайда раўажландырыў, геологиялық излеў ҳәм қазып алыўдыкеңейтиў мәселелерине бағышланған мәжилис өткерди. Мәмлекетимизде санаатластырыў  мүмкин болған 73 түрдеги пайдалы қазылма резервине ийе 2 мыңнан аслам кән бар. Соннан 437 кән өзлестирилмеген….

  02.07.2019, 16:29 |   22

ӨЗБЕКСТАН ЖАСЛАРЫНА БАЙРАМ ҚУТЛЫҚЛАЎЫ

Қәдирли перзентлерим! Сиз, әзиз ул-қызларымды, сизлердиң тимсалыңызда пүткил халқымызды елимизде кеңнен белгиленип атырған Жаслар күни менен шын жүректен қутлықлайман. Усы…

  01.07.2019, 17:11 |   28

«МАРД ЎҒЛОН» МӘМЛЕКЕТЛИК СЫЙЛЫҒЫ МЕНЕН СЫЙЛЫҚЛАЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары Мәмлекетимизде әмелге асырылып атырған кең көлемли реформаларда белсендилик көрсетип, өзиниң билим ҳәм қәбилети, умтылыўшаңлығы ҳәм интакерлиги,…

  01.07.2019, 10:56 |   60

БАСПАСӨЗ ҲӘМ ҒАЛАБА ХАБАР ҚУРАЛЛАРЫ ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИНЕ

Қәдирли дослар! Ең дәслеп, сиз, әзизлерди кәсиплик байрамыңыз – Баспасөз ҳәм ғалаба хабар қураллары хызметкерлери күни менен шын қәлбимнен қутлықлайман….

  27.06.2019, 16:56 |   29

САНААТТЫ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ БОЙЫНША ҚОСЫМША ЎАЗЫЙПАЛАР БЕЛГИЛЕНДИ

Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев басшылығында 26-июнь күни аймақларда санаатты раўажландырыў, бос турған имарат ҳәм жерлерде жаңа жойбарларды әмелге асырыў…

  27.06.2019, 14:52 |   25

ТАШКЕНТТИҢ ИЛИМИЙ-АҒАРТЫЎШЫЛЫҚ, МӘДЕНИЙ ҲӘМ БИЗНЕС ОРАЙЫ СЫПАТЫНДАҒЫ АБЫРАЙЫ АРТПАҚТА

  Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев 25-июнь күни Ташкент қаласында әмелге асырылып атырған дөретиўшилик жумыслар ҳәм ири жойбарлар менен танысты….

  26.06.2019, 14:13 |   20

БИРИНШИ ЯРЫМ ЖЫЛЛЫҚТА КҮТИЛИП АТЫРҒАН НӘТИЙЖЕЛЕР ТАЛЛАНДЫ

Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев 25-июнь күни мәмлекетимизди социаллық-экономикалық раўажландырыў бойынша әмелге асырылып атырған жумыслар, бул бағдарда усы жылдың биринши…

  26.06.2019, 09:56 |   21

Шавкат Мирзиёев: Жаңа орай Өзбекстандағы диний билимлендириў мәкемелерине тийкар болады

Мәмлекетимиз басшысы өткен жыл июнь айында Өзбекстан ислам цивилизациясы орайының қурылыўына символикалық тырнақ тасын қойған, декабрь айында бул жерге және…

  25.06.2019, 17:03 |   26

Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының жигирмаланшы жалпы мәжилиси ҳаққында МӘЛИМЛЕМЕ

2019-жыл 21-июнь күни Ташкент қаласында Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының  жигирмаланшы жалпы мәжилиси жумыс баслады. Онда ҳүкимет ағзалары, министрликлер ҳәм…

  24.06.2019, 17:33 |   27

ШАВКАТ МИРЗИЁЕВ ҚАЗАҚСТАН БАС МИНИСТРИН ҚАБЫЛ ЕТТИ

Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев 21-июнь күни Ҳүкиметлераралық комиссияның гезектеги мәжилисинде қатнасыў ушын мәмлекетимизге келген Қазақстан Республикасы Бас министри Асқар…

  24.06.2019, 14:32 |   12