«ДАТА ЖУРНАЛИСТИКИ» БАFДАРЫ ТҮСИНДИРИЛМЕКТЕ

Бүгин Нөкис қаласында ЮНЕСКО ның Ташкенттеги ўәкилханасы шөлкемлестириўинде Уллыбританияның Ташкент қаласындағы елшиханасы ҳәм Заманагөй журналистиканы раўажландырыў орайы менен бирликте «Жәмийетлик мәплерди қадағалаўды тәмийинлеўде Өзбекстан ғалаба хабар қуралларының потенциалын күшейтиў» атамасында FХҚ ўәкиллериниң қатнасыўында үш күнлик тренинг басланды.

Тренинг «Дата журналистики»диң мазмун-мәнисин түсиндириў, медиаөзлестириў ҳәм мәлимлеме бериўдиң жаңа усыллары, кейслер ҳәм Exsels пенен ислесиў сыяқлы мәселелерге бағышланды.

Илаждың биринши күни ЮНЕСКОның Ташкент ўәкилханасының тренери Эмиль Фахреев ҳәм менторы Ҳотам Абдураимовлар сабақ өтип, тренингтиң мақсети ҳәм ўазыйпалары туўралы мағлыўмат берди.

Тренинг интерактив усылда өтип, Exsels программасы арқалы таблицаларды дүзиў, фильтрлер менен ислесиў, мағлыўматларды алыў ҳәм таллаў, олар арқалы «Дата журналистики» бағдары бойынша мақала таярлаў усыллары көргизбели қураллар арқалы, әмелий тәризде түсиндирилип барылды.

Семинардың кейинги күнлеринде гипотезаны қәлиплестириў, мағлыўматлар менен ислесиўдиң басқышлары, дәреклер менен ислесиў, жеке дата-сет дүзиў ҳәм басқа да интернет арқалы мақала таярлаў усыллары туўралы мағлыўматлар берилиўи күтилмекте.

 

Қарақалпақстан хабар агентлиги.

  10.10.2019, 16:46  |    83 мәрте көрилди

Thanks!

Our editors are notified.