«Nukus City»диң дәслепки көринислери жәрияланды. Заманагөй қалаша қай жерде бой тиклейди?

Бүгин, 21-август күни Президент Шавкат Мирзиёев Нөкис қаласындағы Президент мектебиниң қурылыс жумыслары менен танысты.

Президент баспасөз хызметиниң жәриялаған мағлыўматларында мәмлекетимиз басшысы «Nukus City» заманагөй қалашасының көринислери менен танысып атырғаны сәўлеленген.

Көринислерде сәўлелениўинше, заманагөй қалаша «Туран» МПЖ аймағында, Дослық каналы, Хожели гүзары, Қарақалпақстан ҳәм Садриддин Айний көшелери аралығында бой тиклейди.

 

Ислам Матеков,

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң шолыўшысы.

  21.08.2019, 16:20  |    700 мәрте көрилди

Thanks!

Our editors are notified.