Арал теңизиниң қурыған ултанынан суў шықпақта (фото)

Бийпаян Аралқум

 

Сексеўил туқымы себилген жерлер

 

Аралдағы көмекшилер…

 

Аралдың астындағы таслар…

Бир ўақытлары усы жерлерде 50 метр бийикликте суў болған. Үлкен бир қала суў астында қалып кеткенге мегзейди…

 

Енди болса теңиздиң қурыған ултанынан суў шықпақта…

Мине сизге инсан ҳәм тәбият уйғынлығындағы ҳәрекетлердиң нәтийжеси.

 

ӨзА.

  26.01.2019, 09:36  |    423 мәрте көрилди

Thanks!

Our editors are notified.