5-КЛАСС БАЛАНЫ ЗОРЛАЎДА ГҮМАН ТУЎДЫРҒАН ШАХСҚА ИЗЛЕЎ САЛЫНДЫ

 

Өзбекистан Республикаси Жынаят Кодексиниң 119-статьясы 4-бөлиминде көрсетилген жынаятты ислегенликте (5-класс оқыўшысын ғайрытәбийғый усылда зорлап, намысына тийиўде) гүман туўдырған 1972-жылы 15-февральда туўылған, алдын судланған Сабуров Қуатбай Акимбаевичқа излеў салынбақта.

Гүманлы шахстың белгилери: бойы 160-165 смлер шамасында, бийдай реңли, арықтан келген, маңлайы жыйрық, ерни жиңишке, аўызының жоқары шеп тәрепинде сары реңли тиси бар.

Үстиндеги кийимлери: қара реңли териден исленген куртка, кара трико ҳәм туфли.

ҚР Ишки ислер министрлиги усы адам ҳаққында хабар тапқан ямаса көрген адамлар болса Нөкис калалық ишки ислер бөлиминиң 223-53-02, 223-53-16 ямаса 102 телефонларына коңыраў етиўди сорайды.

 

Қарақалпақстан хабар агентлиги

 

  12.02.2018, 16:49  |    1226 мәрте көрилди

Thanks!

Our editors are notified.